Experts aangesteld om Russische kunst te onderzoeken

Minister van cultuur Sven Gatz en de Gentse schepen van cultuur Annelies Storms hebben vijf kenners aangewezen die moeten uitmaken of de Russische avantgardekunst in het Museum voor Schone Kunsten in Gent echt of fake is.

Er is al enige tijd grote commotie over ruim 20 werken van de Dieleghem Foundation, van het Russische echtpaar Toporovski. Zij leenden ze uit aan het MSK in Gent. Maar kenners zetten vraagtekens bij de schilderijen en objecten van grote namen als Malevitsj of Kandinsky. Mogelijk is het namaak.

Minister van Cultuur Gatz beval een onderzoek en daarvoor zijn nu vijf experten uit de kunstwereld aangewezen, onder leiding van Thomas Leysen, voorzitter van de "Topstukkenraad".  Er is ook een Nederlandse kenner bij.

De expertencommissie krijgt de opdracht om "de authenticiteit en de herkomst van de werken" te onderzoeken.  "Het materiaal-technisch onderzoek van enkele van de in bruikleen gegeven stukken kan hierbij additionele indicaties verschaffen." Daarnaast wordt ook nagegaan hoe zorgvuldig het MSK heeft gewerkt, en of die manier van werken in overeenstemming was met de gangbare professionele standaarden.

In de loop van maart komen de experts met een tussentijds advies, vooral over het materiaal-technisch onderzoek op twee werken. In totaal worden er vijf onder de loep gelegd. Intussen heeft het MSK de werken zelf uit de zalen weggehaald, om het onderzoek te vergemakkelijken.

Meest gelezen