Videospeler inladen...

Waar blijven de elektrische bussen in Vlaanderen? "We lopen sterk achter op Nederland en Scandinavië"

Bij busbouwer VDL Roeselare staan 100 elektrische bussen klaar om geleverd te worden aan de regio Amsterdam. Het gaat om de grootste order van e-bussen in West-Europa. Maar Vlaanderen hinkt op dat vlak nog altijd achterop, zo zegt Peter Wouters, managing director bij VDL Roeselare, in "De Markt". "Een omslag vergt politieke moed."

VDL Roeselare, in handen van het Nederlandse bedrijf VDL Groep, heeft er enkele jaren geleden bewust voor gekozen om alle ontwikkelingen toe te spitsen op elektrische bussen. Daaraan heeft de firma de Nederlandse bestelling te danken. "Dat vergt grote ontwikkelingskosten en investeringen in technologie", zegt Peter Wouters, managing director bij VDL Roeselare. "Maar het werpt zijn vruchten af."

De verklaring is simpel: in Nederland mag vanaf 2025 geen enkele nieuwe bus van het openbaar vervoer nog vervuilende stoffen uitstoten. Vanaf 2030 geldt dat zelfs voor alle bussen die rondrijden.

Als ik politici over De Lijn hoor spreken, gaat het meestal over budget en besparingen

Peter Wouters, managing director VDL Roeselare

En hier?

Het werpt onmiddellijk de vraag op: waar blijft Vlaanderen? "Het is heel opvallend dat er hier in de drie landsdelen - Wallonië, Brussel en Vlaanderen - voor gekozen is om naast dieselbussen de komende jaren nog te gaan rijden met hybride bussen", zegt Wouters. "Er lopen een paar kleine proefprojecten in Vlaanderen en Brussel. Maar daarmee lopen we heel sterk achter op Scandinavië en Nederland."

Wouters vindt dat de politiek daar een rol te spelen heeft. "Zij stippelen het beleid uit voor De Lijn. Als ik hen daarover hoor spreken, gaat het heel vaak over budget en besparingen en nog te weinig over de mogelijkheden die de technologie biedt om snel te evolueren naar bussen die niets meer uitstoten. Dat besef is in Nederland veel sterker aanwezig."

Als er snellaadpunten geplaatst worden aan haltes waar die bus enkele minuten stilstaat, volstaat dat om 24 uur op 24 te kunnen rondrijden

Peter Wouters, managing director VDL Roeselare

Duurder

De prijs van zo'n elektrische bus ligt momenteel wel nog een pak hoger dan die van een gewone dieselbus, bevestigt Wouters. "Je recupereert een deel van de energiekost en de onderhoudskost. Maar de totale kost per kilometer is nog altijd hoger. Wij denken dat het zal duren tot 2020 vooraleer er een evenwicht bereikt is. Maar dan zal die omslag ook heel snel gebeuren."

Meer nog: precies bij het openbaar vervoer liggen op dat vlak de grootste mogelijkheden, omdat zo'n busbatterij volledig opgeladen is in amper 20 minuten. "De routes zijn gekend. Dus als er snellaadpunten geplaatst worden aan haltes waar die bus enkele minuten stilstaat, volstaat dat om 24 uur op 24 te kunnen rondrijden. Dat is precies wat er in Amsterdam gaat gebeuren."

Meer in "De Markt", om 12.30 uur op Eén en VRT NU.

Videospeler inladen...

Meest gelezen