"Kunstenorganisaties vormen niet de grootste bedreiging voor de veiligheid in de Kanaalzone"

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft vragen bij de controle-actie vorige vrijdag bij de culturele vzw Globe Aroma, die leidde tot het oppakken van zeven mensen zonder papieren. "Het politie-optreden was niet transparant en niet proportioneel", zegt hij. Ook anderen in de cultuursector, zoals het Overleg Kunstenorganisaties (oKo), betreuren de actie.

Vorige vrijdag meldden enkele controleurs zich aan bij Globe Aroma, een artistiek centrum waar veel migranten en vluchtelingen over de vloer komen. Ze stelden zich volgens de aanwezigen voor als "sociale inspectie"' en werden naar verluidt snel gevolgd door nog een viertal mensen in burger en ook door een tiental agenten in uniform.

Tactische beslissing

Terwijl de inspecteurs boven de boekhouding controleerden, ging de politie beneden over tot een controle van de identiteit van de aanwezigen. Dit was "een tactische beslissing vanwege de officier die de operationele leiding had", horen we bij de politie. Maar waarom die beslissing werd genomen, blijft onduidelijk.

Uiteindelijk bleken zeven aanwezigen geen geldige verblijfspapieren te hebben. Ze werden meegenomen en twee van hen (mannen uit Marokko en Mauritanië) zijn naar een gesloten centrum gestuurd, vijf anderen kregen het bevel het grondgebied te verlaten. Eén van de mannen die naar een gesloten centrum werd gestuurd, nam deel aan een tentoonstelling die die avond werd geopend, in samenwerking met de stad Brussel.

Gatz: "Dit mag geen systeem worden"

Minister van Cultuur Sven Gatz zegt dat inspectiediensten en politie het recht hebben controles uit te voeren, ook bij culturele organisaties of verenigingen. "Maar het moet transparant en proportioneel gebeuren", zegt hij. "Dit lijkt op het doelgericht zoeken van mensen zonder papieren, onder het mom van een sociale inspectie. Dit mag geen systeem worden en dat is ook de oproep die ik doe aan mijn federale collega's, om daar een beter evenwicht in te vinden. Het zijn bij mijn weten niet de kunstenorganisaties die de grootste bedreiging vormen voor de veiligheid van de Kanaalzone".

Ook het Overleg Kunstenorganisaties (oKo), de federatie voor de professionele kunsten, stelt zich vragen bij het "werkelijke doel" van deze controle. "De kerntaak van Globe Aroma is net het bouwen aan culturele en artistieke integratie samen met vluchtelingen", zo zegt oKo in een persbericht. En verder: "Door een kunstenorganisatie publiek verdacht te maken, komt haar werking en maatschappelijke opdracht in het gedrang."

Brussel laat een rapport opvragen

De Brusselse burgemeester Philippe Close gaat een rapport opvragen over de inval. Bij de actie waren ook politieagenten van de zone Brussel Hoofdstad Elsene betrokken.

"Vooraleer we verder een reactie formuleren hebben we een rapport opgevraagd om exact te weten te komen wat er is gebeurd. Dat rapport verwachten we volgende week", zegt woordvoerster Maité Van Rampelbergh.

Meest gelezen