Videospeler inladen...

Nieuw medisch onderzoek op school: meer aandacht voor mentale gezondheid

Het medisch onderzoek voor scholieren zal er vanaf volgend schooljaar anders uitzien. Leerlingen zullen nog maar vijf keer onderzocht worden in plaats van zeven keer, ouders zullen aangemoedigd worden om mee te komen en er zal ook gepeild worden naar de mentale gezondheid. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, weet Het Laatste Nieuws en het is bevestigd aan onze redactie.

Kinderen zullen minder vaak op medisch onderzoek moeten. Vijf keer in plaats van zeven keer. De herschikking sluit beter aan bij de "scharniermomenten in de ontwikkeling van het kind". Nieuw is dat het medisch onderzoek voortaan verplicht is, ook voor kinderen die thuisonderwijs volgen.

Drie van de vijf keer zullen ouders uitgenodigd worden om mee te komen tijdens het medisch onderzoek. Zo krijgen de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) een beter zicht op de thuissituatie van het kind.

Het is belangrijk om een totaalbeeld te hebben. Daarom zullen we ook peilen naar mentale gezondheid en de ouders bij het onderzoek betrekken.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V)

Het medisch onderzoek moet ook gaan focussen op het welzijn van een kind. Tijdens een medisch onderzoek zullen kinderen en jongeren kunnen praten over hun gemoedstoestand of hun thuissituatie. Het CLB stelt daarvoor psychologen en sociaal werkers ter beschikking.

"Het is achttien jaar geleden dat het medisch onderzoek nog aangepast werd", zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Maar het wordt steeds belangrijker om een totaalbeeld te krijgen van de kinderen. Daarom zullen we ook peilen naar het welbevinden van het kind en de ouders bij het onderzoek betrekken."

Hoe dat nieuwe onderzoek naar het mentale welbevinden van kinderen moet verlopen, is nog niet helemaal duidelijk. "Het CLB zal daar de nodige vrijheid voor krijgen", klinkt het.

Van "armendokters" tot CLB-centra met extra aandacht voor mentale gezondheid. Bekijk hier het overzicht:

Videospeler inladen...

Meest gelezen