BELGA/ ERIC LALMAND

"Boetes voor middenvakrijden zijn hoog genoeg, pakkans moet hoger"

"De boete voor hardnekkig middenvakrijden lijkt me hoog genoeg op dit ogenblik", zegt Geert Popelier, woordvoerder van de mobiliteitsvereniging VAB. "Maar er is wel onvoldoende handhaving." Daarmee reageert VAB op het wetsvoorstel van Open VLD om de boetes voor middenvakrijden te verdubbelen.

Een tweedegraadsboete kost de overtreder 116 euro bij onmiddellijke inning en 160 bij minnelijke schikking. Vandaag hoort hardnekkig middenvakrijden tot de categorie van eerstegraadsboete met als tarieven respectievelijk 58 en 85 euro.

"Hardnekkig middenvakrijden is een vorm van zeer hinderlijk rijgedrag", zegt Geert Popelier. "Het dwingt andere weggebruikers soms tot rechts inhalen - wat ook verboden is - of ze moeten verschillende rijstroken oversteken, voor ze de middenvakrijder kunnen inhalen en dat veroorzaakt dan weer grote risico's voor andere weggebruikers."

De VAB-woordvoerder vindt anderzijds dat dit irritante gedrag "veel te weinig wordt gesanctioneerd, wellicht omdat het moeilijk vast te stellen is." Popelier denkt dat de plaag van het constant middenvakrijden eigenlijk pas goed kan worden aangepakt met camera's die rijstroken over een lange afstand observeren.

Meest gelezen