Verwarmt Brussel in de toekomst massaal op aardwarmte? Eerste resultaten zijn alvast goed nieuws 

De Brusselse ondergrond leent zich voor het toepassen van groene energie in de vorm van geothermie. Dat zegt expert Gust Van Lysebetten bij de voorstelling van de eerste resultaten van het groot Brussels boorproject Brugeo. Dat wil op termijn de hele Brusselse ondergrond in kaart brengen, zodat ook individuele burgers kunnen nagaan of ze energie uit de aarde kunnen halen. De eerste conclusies zijn alvast positief.

Het Brusselse geothermieproject Brugeo  onderzoekt het geothermisch potentieel van het Brussels Gewest. Bij geothermie wordt via pompsystemen aardwarmte gebruikt om gebouwen te verwarmen, of in de zomer kan de constante warmte van iets dieper in de bodem - zowat 12 graden Celsius - ook worden gebruikt als koelingstechniek.

Onderzoekers en geologen bestuderen via boringen - vooral tussen 50 en 300 meter diep - de precieze samenstelling van de bodem om na te gaan of geothermie haalbaar en voldoende efficiënt zou zijn voor Brussel.

Concreet onderzoeken zij heel gedetailleerd hoe het zit met de warmtegeleidbaarheid en waterdoorlatendheid van de Brusselse bodem, in functie van het ontwerpen van een geothermisch systeem, al dan niet op grote schaal.  Over die twee parameters bestaat immers nog vrij veel onzekerheid, omdat er daarover gegevens beschikbaar waren.

Deze techniek is een van de oplossingen om minder energie-afhankelijk te worden

Brugeo, dat Europese steun geniet, speurt op die manier naar een milieuvriendelijke manier om gebouwen te verwarmen of af te koelen. Als het lukt, is er een enorm potentieel beschikbaar, en zou Brussel heel wat aan energie uit de grond kunnen halen. "Aardwarmte is een essentiële uitdaging voor Brussel en voor België in het algemeen. Vandaag zijn we voor ons energieverbruik immers grotendeels afhankelijk van het buitenland. Deze technologie is een van de oplossingen om niet langer energie-afhankelijk te zijn van  onze Europese buren", zegt Brugeo daar zelf over.

Geothermie in Brussel is zeker en vast mogelijk

De boringen op de site in Anderlecht zijn nog volop bezig, maar er zijn wel al voorlopige conclusies te trekken. In een gesprek met onze collega's van Radio 2 zegt Gust Van Lysebetten van de afdeling geotechniek van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) dat  "we nu zeker en vast al zien dat het toepassen van geothermie en boren in de Brusselse ondergrond zeker en vast mogelijk is. (...) Maar we zijn nog volop bezig met het verzamelen van grondmonsters. Om daar nu grote conclusies aan te koppelen, is het nog een beetje vroeg."  

De gegevens van deze specifieke boorsite zijn misschien niet voor heel Brussel toepasbaar, maar wel voor de grotere zone rond de site, zegt Van Lysebetten. Hij wijst erop dat er ook op andere plaatsen in Brussel geboord wordt.  Het plan is om de hele Brusselse zone in kaart te brengen. Momenteel wordt het NAVO-hoofdkwartier al verwarmd met geothermische energie, net als Thurn & Taxis en het Wilfried Martens-gebouw van het Europees Parlement.    

Meest gelezen