Videospeler inladen...

"Prostituees verdienen bescherming zoals alle werknemers"

Prostitutie is in België niet verboden, maar alles wat er rond hangt wel. Dat maakt dat de mensen in de seksindustrie in een soort van wettelijk "limbo" leven en daar moet dringend iets aan gebeuren. Dat heeft professor geschiedenis aan de KU Leuven Magaly Rodriguez Garcia gezegd in "Van Gils en gasten". Volgens haar is er overigens ook een mooie kant aan prostitutie, die de meeste mensen evenwel niet kennen. 

Prostitutie, het is een onderwerp waar veel mythes de ronde over doen, en waarvan meestal de negatieve kant belicht wordt, zegt professor Rodriguez Garcia.

In België is het niet verboden, maar alles wat er mee te maken heeft, tippelen, bordeel houden, adverteren..., is dat wel, zodat het volgens Rodriguez Garcia moeilijk wordt om het werk uit te oefenen. Vaak is er een gedoogbeleid, wat inhoudt dat de lokale besturen doen wat ze willen. Een wettelijk kader voor mensen in de seksindustrie is er dus niet, ze hebben geen wettelijk statuut, geen rechten als werknemer, en dus gaan ze achterpoortjes zoeken om toch maar beschermd te zijn. Volgens professor Rodriguez Garcia moet daar dringend iets aan gebeuren, en ze probeert daar ook aan te werken. 

Prostitutie verbieden is volgens haar geen oplossing, dan gaat het hele gebeuren in de clandestiniteit, en zijn de gevolgen voor de mensen die werken in de prostitutie nog erger. 

De professor heeft een zoon, en wat zou ze zeggen als hij haar op een dag zou zeggen dat hij in de prositutie is gestapt? Ze beschouwt het als een vorm van werk, en met prostitutie op zich heeft ze geen probleem. We leven in een kapitalistisch systeem, en volgens haar is het een illusie te denken dat prostitutie ooit zal verdwijnen in een markteconomie. Ze zou haar zoon vragen naar zijn motieven, waarom hij dat wil doen, en vervolgens is voor haar belangrijk dat hij door de staat beschermd zou worden zoals andere werknemers. Dat is nu niet het geval, er is nog veel werk aan de winkel wat dat betreft, maar prostituees verdienen dat ook, zo zegt Rodriguez Garcia. 

Videospeler inladen...

Mooie kant

Overigens is er aan prostitutie volgens de professor ook een mooie kant, die weinig mensen kennen. Het beeld dat opgehangen wordt over prostitutie is er vaak een van miserie en ellende, maar dat klopt niet. 

De professor doet haar onderzoek naar prostitutie hoofdzakelijk op basis van mondelinge bronnen, getuigenissen dus van mensen uit de seksindustrie, want in de archieven, in de bibliotheken vind je weinig over wat er daadwerkelijk gebeurt in de kamertjes. En als de prostituees in die interviews over hun relatie met hun klanten spreken, hun vaste klanten dan, dan merk je heel wat tederheid, affectie, vriendschap en zelfs liefde. 

Prostituees vertellen ook vaak dat klanten alleen maar willen praten, dat het niet tot seks komt, maar dat de klanten nood aan affectie hebben en hun eenzaamheid willen verdrijven. 

Ook het beeld van de vrouwen in de prostitutie klopt niet, zegt Rodriguez Garcia. Ze worden vaak voorgesteld als slachtoffers, of als vrouwen met afwijkend gedrag, maar er is niet één profiel voor alle prostituees. Zo is er een groot verschil tussen de verschillende segmenten, een straatprostituee en een escorte uit de luxe-prostitutie bijvoorbeeld. Ook wordt het vaak voorgesteld alsof de vrouwen gedwongen worden in de prostitutie te gaan, maar het is zo dat het bij heel veel prostituees om een zeer bewuste keuze gaat, zegt Rodriguez Garcia.

Heel veel vrouwen, maar ook mannen en transgenders hebben zelf voor een leven in de prostitutie gekozen, volgens de professor. Dat wordt vaak ook vergeten, dat er veel mannen in de seksindustrie werken, en daar valt het op dat het beeld dat geschetst wordt, verschilt tussen mannen en vrouwen. Bij mannen is het beeld vaak positief, en wordt er vaak gedacht aan gigolo's, mooie, zelfbewuste en zelfstandige mannen, die zelf gekozen hebben voor hun leven, terwijl bij vrouwen meestal de negatieve kanten, de miserie belicht worden.

En er is ook miserie, zegt Rodriguez Garcia, maar er is dus ook die andere kant die de meeste mensen niet kennen. Het is vaak een keuze, geen gemakkelijke keuze, en het is ook geen gemakkelijke job, maar het is en blijft wel een keuze.  

Bekijk hieronder het volledige gesprek met profdessor Magaly Rodriguez Garcia in "Van Gils & Gasten".

Videospeler inladen...

Meest gelezen