Videospeler inladen...

Elke Nederlander is voortaan orgaandonor

De Nederlandse Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw systeem voor actieve donorregistratie. Na weken van debat stemden 38 senatoren voor en 36 tegen. De donorwet van D66 houdt in dat iedereen orgaandonor is, tenzij hij of zij bezwaar maakt. De nabestaanden hebben in feite echter nog steeds het laatste woord, aldus initiatiefneemster Pia Dijkstra.

De Senaat debatteerde de afgelopen twee weken over een actief donorregistratiesysteem. Dat houdt in dat mensen die geen keuze maken, geregistreerd komen te staan als hebbende "geen bezwaar". De hoop van Dijkstra is dat dit in de toekomst tot meer orgaandonaties zal leiden.     

Over de rol van de nabestaanden was de afgelopen weken veel te doen. Critici van de wet menen dat die in de toekomst minder te zeggen krijgen over wat er met de organen van hun dierbare moet gebeuren. De voorstanders hoopten dit bezwaar te ondervangen met een oproep aan de minister van Medische Zorg Bruno Bruins. Die moet nu met het middenveld in overleg treden om tot een landelijke richtlijn over de rol van nabestaanden te komen. Volgens Dijkstra blijven de nabestaanden in feite het laatste woord hebben, ook al krijgen ze geen formeel vetorecht.

Eerst brede voorlichtingscampagne

Het nieuwe systeem treedt niet meteen in werking, maar in de zomer van 2020, verwacht het ministerie van Volksgezondheid. Eerst volgt een brede voorlichtingscampagne. Daarnaast moeten de computersystemen voor orgaandonatie worden aangepast om de nieuwe registratie van "geen bezwaar" mogelijk te maken.     

In België is iedereen wettelijk gezien kandidaat-donor, maar kan men zich bij de dienst Burgerzaken wel registreren als donor of zich ertegen verzetten. Indien de registratie ontbreekt, zal men toch nog bij de nabestaanden peilen naar de wens van de overledene.

Videospeler inladen...

Meest gelezen