Curatoren Optima Bank willen dat Piqueur borg van 20 miljoen euro ophoest

De garantiestelling van 20 miljoen euro die de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur deed aan de Optima Bank, moet uitgevoerd worden. Dat hebben de curatoren van de failliete bank vandaag gepleit voor de Gentse rechtbank van eerste aanleg.

De Nationale Bank eiste in november 2014 van Piqueur dat hij zich garant stelde voor 20 miljoen euro, om de afwikkeling van de bankactiviteiten van Optima te kunnen verzekeren. Over dat geld wordt al een hele tijd geprocedeerd voor de rechtbank.

De verdediging van Piqueur zegt dat hij niet gebonden is om te betalen. Volgens de Optima-topman kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank, en moet hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank.

Benedicte Schumacher, de vrouw van Piqueur, had eerder aan de familierechtbank de nietigverklaring gevraagd van de verbintenis van garantiestelling, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren. De rechtbank heeft die vraag afgewezen, omdat het om eenzijdige verbintenis gaat waardoor het belang van de familie niet in gedrang is gekomen.

"Niet van toepassing bij faillissement"

Een video-opname van de Nationale Bank waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, zou volgens zijn verdediging aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement. De advocaat van Piqueur, Vincent Van Obberghe, wijst erop dat de curatoren intussen ook een procedure gestart zijn tegen de Nationale Bank wegens fouten.

"Er was een psychologische dwang van de gouverneur (van de NBB, red.). Mijn cliënt moest tekenen of er kwam een speciaal commissaris", aldus Van Obberghe. "Mijn cliënt heeft strategische fouten en bedrijfseconomische fouten gemaakt, maar geen aansprakelijkheidsfouten. Optima had niet failliet verklaard moeten worden. De video en de briefwisseling van de Nationale Bank bevestigen dat die garantiestelling uitgedoofd is of enkel betrekking heeft op de afhandeling van de bancaire activiteiten."

Curator Matthias Gesquière stelde dat "de eenzijdige wilsuiting (van Piqueur, nvdr.) zeer duidelijk op schrift staat". "Er staat letterlijk dat hij ongeacht van faillissementsprocedure moet instaan voor 20 miljoen euro. Piqueur is ook fors vergoed geweest voor deze verbintenis. Hij kreeg 600.000 euro rechtstreeks in de pocket als tegenprestatie voor de verbintenis. Het filmpje over de gesprekken op de Nationale Bank is totaal niet volledig en de verdediging doet de waarheid geweld aan. Wij hebben trouwens de Nationale Bank alleen gedagvaard voor de depositowerving."

De uitspraak valt op 14 maart.

Procedure tegen voormalige bestuurders uitgesteld

De zaak die de curatoren opgestart hebben tegen de voormalige top van de bank wegens "grove fouten", is intussen uitgesteld voor onbepaalde duur. Dat heeft de rechtbank van koophandel in Gent beslist, in afwachting van de uitkomst van het gerechtelijk onderzoek naar het faillissement van de Optima Bank. De curatoren hebben drie procedures opgestart tegen de bestuurders en directieleden van de NV Optima Bank en de NV Optima Group, de commissaris-revisor van de Optima Bank en de Nationale Bank van België. Het gaat onder meer om Jeroen Piqueur, Jan De Paepe, Jo Viaene en Luc Van den Bossche.  

Meest gelezen