Beroerte vaker bij vrouwen dan mannen en ook dodelijker

Jaarlijks krijgen er 55.000 meer vrouwen een beroerte dan mannen. Volgens Amerikaans onderzoek kan de preventie en de behandeling van een beroerte nog beter afgestemd worden op de noden van de vrouw

Meer vrouwen krijgen een beroerte dan mannen. Ze sterven er ook vaker aan. Een belangrijke reden is dat vrouwen langer leven. Door de ouderdom lopen vrouwen meer risico om allerlei kwalen te krijgen die een beroerte kunnen veroorzaken, b.v. hoge bloeddruk. Daarnaast zijn mensen op hoge leeftijd zwakker. Een beroerte is dan makkelijker dodelijk.

Op controle?

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen minder vaak hun bloeddruk laten controleren dan mannen. Ook bij de vrouwen onderling zien we een verschil. Amerikaanse vrouwen met Aziatische roots laat hun bloeddruk het minst controleren. Blanke vrouwen laten zich het vaakst onderzoeken. Zwarte vrouwen zitten tussen beide groepen in. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Te weinig geld om naar de dokter te gaan, het minimaliseren van klachten, onwetendheid, of sociale druk. Het is allemaal mogelijk, alleen, het is nog niet voldoende onderzocht.

De 100? Liever niet

Professor Veerle De Herdt, neuroloog bij de Stroke Unit UZGent, herkent de beschrijving in het onderzoek. "We zien dat vrouwen minder gemakkelijk de 100 bellen dan mannen, zelfs al herkennen ze de symptomen. Het is nog onduidelijk waarom dat zo is".
Daarnaast is er ook een verschil in medicatie, geeft ze aan in Nieuwe Feiten op Radio 1. “Bij het klinisch onderzoek van geneesmiddelen zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. Toch worden vrouwen over dezelfde kam geschoren als mannen, terwijl de resultaten van die onderzoeken niet altijd toepasbaar zijn voor vrouwen”.

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in klinisch onderzoek, maar krijgen vaak hetzelfde voorgeschreven als mannen

Professor Veerle De Herdt, neuroloog Stroke UZGent

Daarnaast blijk ook dat vrouwen in het algemeen minder bloedverdunners krijgen voorgeschreven dan mannen. Ook dit vraagt meer onderzoek.

Migraine

Vrouwen hebben driemaal meer migraine dan mannen. Uit grootschalig onderzoek hebben mensen met migraine en uitstralingspijn beduidend meer kans op een beroerte. Waarom dat zo is, is nog niet duidelijk. Maar het is wel een symptoom om rekening mee te houden.

Daling van het aantal beroertes

Het aantal beroertes is de laatste jaren gedaald. De preventiecampagnes hebben hun vruchten afgeworpen. Maar bij vrouwen is die daling kleiner dan bij mannen. Volgens het Amerikaans onderzoek is dat te verklaren door het stijgend aantal gevallen van diabetes en zwaarlijvigheid bij vrouwen. In ieder geval is er nog veel marge voor meer maatwerk in de geneeskunde. In de eerste plaats voor vrouwen, zo besluiten de onderzoekers

Meest gelezen