Videospeler inladen...

Diversiteit op de werkvloer: veel theorie, weinig realiteit

Trendonderzoeksbureau Trendhuis onderzocht de diversiteit op de Belgische werkvloer. Het bureau legde aan een representatief staal van 4.635 Belgen een vragenlijst voor. Belangrijkste conclusie: diversiteit op de werkvloer blijkt nog te vaak theorie. Er is nog veel werk nodig voor we van een echt diversiteitsbeleid kunnen spreken.

Voor alle duidelijkheid: diversiteit is meer dan origine. Ook leeftijd en gender horen erbij. De Belg vindt die drie diversiteitsthema’s de belangrijkste. Bij jongeren staat gender zelfs met stip op nummer 1. 

Minder belangrijk zijn religie, financiële situatie en opvallende uiterlijke kenmerken. Maar ook over die minder belangrijke punten hebben de respondenten een mening: 56% vindt bijvoorbeeld dat een hoofddoek voor de klas kan. Het meest flexibel op dat vlak zijn jongere vrouwen. 

9 op de 10 Belgen vinden niet dat je rekening mag houden met iemands origine als je iemand aanwerft. In theorie staat de gemiddelde Belgische werknemer dus positief tegenover diversiteit op de werkvloer, maar in de realiteit is er nog een weg af te leggen. Want 14% van de Belgen met niet-Belgische roots kwam in 2017 persoonlijk in aanraking met discriminatie op de werkvloer.

Theorie en praktijk: de cijfers

  • 86% van de Belgen werkt het liefste in een divers team; 
  •  85% van de Belgen vindt niet dat de werkcultuur negatief beïnvloed wordt indien er iemand aan het team toegevoegd zou worden met een andere identiteit; 
  • 93% vindt dat iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, gezinssituatie of seksuele voorkeur aan de top van een bedrijf kan staan; 
  • 75% van de Belgen denkt dat een divers team alleen werkt als iedereen op de werkvloer ruimdenkend is

Maar de realiteit is dus anders. Ondanks deze relatief positieve houding ten aanzien van diversiteit, is discriminatie op de werkvloer een fenomeen dat blijft opduiken.

  • 13% van de Belgen is in 2017 geconfronteerd met discriminatie op de werkvloer; 
  • 14% van de werknemers met niet-Belgische roots ervoer in 2017 discriminatie op basis van origine; 
  • 73% van de Belgen werkt het liefst samen met collega’s “gelijkaardig aan zichzelf”;

Werken in een divers team is maar een probleem voor een minderheid van de Belgen, maar er zijn verschillen: 

  • bij mannen ouder dan 50 werkt 82% graag in een divers team, tegenover 86% gemiddeld en 91% van de vrouwen tussen 20-35 jaar; 
  •  van de kortgeschoolden werkt 78% graag in een divers team, tegenover 89% langgeschoolden;  
  • 25% van de arbeiders vindt diversiteit op de werkvloer volledig onbelangrijk tegenover 7 % van de managers en 13% van de bedienden.

Meest gelezen