N-VA wil kinderen tot 21 jaar onbelast laten erven

Geef kinderen tot de leeftijd van 21 jaar een volledige vrijstelling van de erfbelasting. Dat is een van de voorstellen die de N-VA doet, nu de hervorming van de erfbelasting stilaan in de laatste rechte lijn zit.

De Vlaamse regering wil de erfbelasting hervormen en heeft daarvoor 117 miljoen euro veil. De drie regeringspartijen hebben elk hun verlanglijstje. De N-VA komt nu met een reeks concrete voorstellen..

De partij wil op korte termijn alle kinderen tot de leeftijd van 21 jaar een volledige vrijstelling geven. De totale kostprijs van dit voorstel is beperkt, maar de sociale rechtvaardigheid hoog, valt te horen bij partijspecialist Jos Lantmeeters. Op langere termijn moeten we evolueren naar een systeem met hogere vrijstellingen voor de afstammelingen in rechte lijn.

N-VA wil ook graag de langstlevende partner volledig vrijstellen van erfbelasting. Dat kost erg veel geld, dus als tussenstap wil de partij een belastingvrije som, afhankelijk van het budget dat de regering nog beschikbaar heeft.

Ook voor alleenstaanden moet er op lange termijn een algemene tariefverlaging komen, maar op dit moment kan er al een mogelijkheid worden ingevoerd om een "beste vriend" aan te duiden wanneer die alleenstaande geen kinderen heeft. Die "beste vriend" kan dan erven van de alleenstaande aan het tarief van de rechte lijn.

De schenkingsrechten, tot slot, moeten voor de N-VA altijd lager liggen dan de erfbelasting, om aan te moedigen dat goederen worden gebruikt in plaats van ze onaangeroerd te laten tot het overlijden.

Op 23 februari beslist de Vlaamse regering wellicht over het nieuwe stelsel van erfbelasting.

SP.A: "Iedereen 250.000 euro onbelast laten erven"

Gisteren kwam oppositiepartij SP.A met het voorstel om iedereen 250.000 euro onbelast te laten erven. De socialisten rekenen op terugverdieneffecten, onder meer door achterpoortjes te sluiten en belastingontwijking tegen te gaan. Maar regeringspartijen CD&V en N-VA zien dat voorstel niet zitten. Volgens hen is het ondoordacht en onbetaalbaar. 

Meest gelezen