Nicolas Maeterlinck

Website geeft informatie over studierichtingen aan hogescholen en universiteiten

Toekomstige studenten die informatie zoeken over  studierichtingen aan universiteiten en hogescholen kunnen vanaf nu terecht op de website 'Opleiding in cijfers'. "Een nieuw digitaal platform waar extra informatie over alle opleidingen te vinden is", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Op de site staat informatie zoals waar je de opleiding kan volgen, hoeveel studenten de opleiding volgen, hoeveel mannen en vrouwen, waar ze wonen, wat hun vooropleiding is en informatie over de kwaliteit van de opleiding.  Je vindt er ook informatie over de slaagcijfer. Zo staat er hoeveel eerstejaarsstudenten minstens 3/4 van hun studiepunten behalen.  

'Opleiding in cijfers' is er gekomen in overleg met de hogescholen, universiteiten, de Vlaamse Vereniging voor Studenten, de Vlaamse Scholierenkoepel en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en vervangt de vroegere visitatierapporten.  Nieuw is dat informatie over alle opleidingen en instellingen vanuit een databank op dezelfde manier ter beschikking wordt gesteld. Vroeger werd dit door elke instelling op haar eigen manier gedaan. 

 De kwaliteit van een opleiding wordt via een instellingsreview bekeken. Instellingen zullen beoordeeld worden of ze alles in huis hebben om te garanderen dat hun opleidingen aan de vereisten voldoen. De opleiding zelf zal niet langer door een externe procedure beoordeeld worden. "Dat zorgt voor meer autonomie voor de instellingen, die zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun aanbod", besluit Crevits. 

Meest gelezen