In een eenpersoonskamer betaalt u ereloonsupplementen: wat zijn dat?

Het UZ Leuven ligt onder vuur door een brief waarin het ziekenhuis een eenpersoonskamer lijkt aan te prijzen aan een patiënt. Los van de ethische vraag of dat mag of niet, kunnen we ons afvragen: waarom doet een ziekenhuis dat? In één woord: ereloonsupplementen.

Een arts die een ingreep uitvoert, krijgt daarvoor een honorarium. Dat honorarium is simpelweg de vergoeding die de arts krijgt voor het uitvoeren van een bepaalde ingreep die wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. Die vergoedingen zijn vastgelegd in een lijst: de nomenclatuur. Dat is een lange lijst van prestaties met telkens het bedrag dat een arts mag vragen.

Als u in een tweepersoonskamer terechtkomt na een ingreep, betaalt u dat honorarium, plus ook nog bijkomende kosten, zoals verblijfskosten of medicijnen. Aangezien uw ziekteverzekering het honorarium grotendeels terugbetaalt, krijgt u geen al te hoge factuur. Het enige dat u nog moet betalen, is het remgeld en ook dat bedrag wordt vastgelegd in die lijst van ingrepen.

Supplementen

Het is een heel ander verhaal als u kiest voor het gemak en comfort van een eenpersoonskamer. Dan zijn er ruwweg twee belangrijke kosten die  erbij komen: het kamersupplement en het ereloonsupplement. Het kamersupplement heeft niks met de arts te maken en gaat rechtstreeks naar het ziekenhuis.

Het ereloonsupplement is wat een arts mag vragen bovenop zijn of haar honorarium, omdat u in een eenpersoonskamer ligt. Vroeger moest er in veel meer gevallen een supplement worden betaald, ook in een twee- of meerpersoonskamer.

Verschillende ministers hebben beslist om de gevallen waarbij een supplement mag gevraagd worden, af te bouwen, tot het uiteindelijk alleen nog maar mocht in een eenpersoonskamer. Het gevolg is dan ook dat het supplement voor dat soort kamer enorm gestegen is, om de inkomsten op peil te houden.

Keizersnede

We geven een voorbeeld. U moet bevallen en de geboorte gebeurt met een keizersnede. Op de website van het UZ Leuven, het ziekenhuis dat onder vuur ligt, kunnen we perfect nagaan wat dat zal kosten.

Als u kiest voor een gemeenschappelijke kamer en u hebt geen hospitalisatieverzekering, betaalt u 379 euro voor een verblijf van 6 dagen. Daarin zit een honorarium van 65 euro, u moet dus niet die volledige 379 euro betalen, want de ziekteverzekering zal voor een stuk tussenbeide komen.

Het is een heel ander verhaal als u kiest voor de privacy van een eenpersoonskamer. Het ziekenhuis mag nu een kamersupplement aanrekenen en de arts mag een ereloonsupplement aanrekenen. Voor hetzelfde geval (een keizersnede) bedraagt de factuur dan 1.904 euro of 5 keer meer.

De vergoeding voor de arts is niet veranderd (65 euro), want de arts mag niet meer vragen. Hij of zij mag wel een supplement vragen, in dit geval 1.000 euro. Het ziekenhuis rekent dan weer een kamersupplement aan van 450 euro.

Hospitalisatieverzekering

De supplementen (voor arts en ziekenhuis) krijgt u niet terugbetaald, tenzij u een hospitalisatieverzekering voor een eenpersoonskamer hebt. Al is het ook dan opletten, want veel verzekeringen betalen niet alles terug. U moet dus voor de ingreep (wat niet altijd mogelijk is) nagaan welk deel uw verzekering terugbetaalt en welk niet.

Zowel de arts als het ziekenhuis hebben er dus baat bij dat de patiënt kiest voor een eenpersoonskamer, want cru gezegd: daar valt het meeste geld te rapen.

Feit is wel dat ziekenhuizen en artsen weinig keuze hebben. Door de politieke beslissingen van de afgelopen jaren, is het de eenpersoonskamer die voor een deel de financiering van het ziekenhuis en het loon van de arts op peil moeten houden. Een duwtje in de rug, zoals de brief van het UZ Leuven, kan dan verleidelijk zijn.

Meest gelezen