Piloten Brussels Airlines stoppen met stiptheidsacties

Wie de voorbije weken met Brussels Airlines vertrok vanop Zaventem moest rekening houden met 'stiptheidsacties' van de piloten. Op die manier wou het vliegend personeel de druk op de directie hoog houden in een sluimerend sociaal conflict. Beide partijen gaan nu terug aan tafel. De stiptheidsacties worden daardoor opgeschort.

Vijftien minuten later vertrekken aan de gate, langer taxiën naar de startbaan en vervolgens sneller vliegen om de verloren tijd in te halen en meer brandstof te verbranden. Dat waren samengevat de stiptheidsacties die de piloten bij Brussels Airlines de voorbije weken voerden.

Aan de basis van de acties ligt een sluimerend sociaal conflict. Van gebrekkige en geen maaltijden aan boord tot onduidelijkheid over het pensioen en een te hoge werkdruk. De maat was blijkbaar vol voor het vliegend personeel en dus kwamen er acties. Tijdens een verzoeningsvergadering vandaag tussen vakbonden en directie is overeengekomen om de verschillende dossiers ten gronde uit te klaren en de stiptheidsacties dan ook op te schorten.

Pensioen, standby én salaris

We moeten allemaal langer werken, en dus ook piloten. Ook voor hen ligt de pensioenleeftijd nu op 67. Maar daar is één probleem: ze mogen maar vliegen tot hun 65. Nadien is hun vlieglicentie niet meer geldig en dus vliegen ze de cockpit uit. En dat is een probleem in ons land want ze moeten nog twee jaar werken. Binnen de sector klinkt daarom de roep om het beroep 'piloot' te laten erkennen als zwaar beroep en op die manier een regeling uit te werken die pensioen op 65 wel toestaat. Want na 40 jaar vliegen krijg je een captain écht niet meer in een bureaujob voor nog twee jaar klinkt het in de wandelgangen. Het dossier zit al maanden muurvast, maar wordt nu dus opnieuw op tafel gelegd.

Tijdens de moeilijke jaren van Brussels Airlines legde CEO Bernard Gustin een drastisch besparingsplan op tafel 'beyond 2012-2013'. Piloten leverden fel in, om mee te werken aan een gezond bedrijf klonk het toen. De garantie werd toen gegeven dat op een later moment ook het salaris opnieuw zou worden opgetrokken. Nu Brussels Airlines opnieuw een winstgevend bedrijf is, verwacht ook het vliegend personeel dat die afspraken worden nageleefd. 

En ook het feit dat heel wat piloten tijdens hun 'rustdagen' worden opgebeld om toch te komen werken, ligt moeilijk. De druk wordt zo te groot zeggen ze en er is onvoldoende tijd om te recupereren. Tegen eind april willen bonden en directie de balans tussen werk en privé onder de loep nemen om tot een uitgebalanceerde regeling komen.

Het is vijf voor twaalf

De acties worden dan wel opgeschort toch blijven de vakbonden waakzaam en moet er wel échte vooruitgang geboekt worden in de verschillende dossiers. "Het is nu vijf voor twaalf" zegt een vakbondsafgevaardigde, "we willen gerust nog constructief meewerken aan oplossingen, maar die moeten er wel snel zijn."

Meest gelezen