Verwendung weltweit, Modelfreigabe vorhanden., Model released., usage worldwide, Please check additional restrictions!, Bitte Ei

Muurverf, shampoos en schoonmaakproducten even vervuilend als auto’s

Producten die we elke dag gebruiken, zoals shampoo, muurverf of schoonmaakproducten, veroorzaken evenveel milieuvervuiling als auto's en de industrie samen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de universiteit van Colorado. Boosdoener? De zogenoemde "vluchtige organische stoffen" (VOS) in al die producten.

Luchtvervuiling ontstaat als gevolg van het ontginnen, verfijnen en gebruiken van fossiele brandstoffen. Bij die vervuilende stoffen zitten honderden elementen die wetenschappers bundelen onder de noemer "vluchtige organische stoffen (VOS)". Ze dragen bij tot het ontstaan van ozonvervuiling en tot fijn stof, allebei schadelijk voor het milieu en voor volksgezondheid. 

Wetenschappers van de universiteit van Colorado onderzochten gegevens over vervuilende stoffen in de lucht in Los Angeles, beginnend vanaf 2010. Ze stelden vast dat op sommige momenten het aantal vervuilende stoffen veel groter was dan het aandeel dat technisch gezien van de uitstoot van voertuigen kan komen. Ze concludeerden dat de vervuiling in grote mate te wijten was aan het gebruik van dagelijkse producten, zoals cosmetica, verf, pesticiden, de inkt van printers...

Wetenschappers hadden de VOS-uitstoot uit huishoudproducten tot nu toe zwaar onderschat

Brian McDonald (auteur van de studie)

Dat VOS schade berokkenen aan mens en milieu is al lang geweten,
maar dat huishoudproducten daar zo’n groot aandeel in hebben, is opmerkelijk. Brian McDonald, de auteur van de studie,  legt
uit waarom. "Wetenschappers hadden de VOS-uitstoot uit huishoudproducten tot nu toe zwaar onderschat, terwijl ze de uitstoot door wagens bijna de helft hoger hadden ingeschat."

De onderzoekers wijzen erop dat de meeste huishoudproducten binnenshuis gebruikt worden, wat de gezondheidsrisico’s nog groter maakt. Ze pleiten daarom voor een strengere regelgeving. Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u een lijst met "de voornaamste VOS waarop men in het binnenmilieu moet letten."

Meer lezen?

Meest gelezen