Voka: "VDAB moet strenger zijn voor werklozen die te weinig inspanningen doen"

Volgens werkgeversfederatie Voka geeft de VDAB te weinig sancties aan werklozen die zelf onvoldoende inspanningen doen om een job te vinden. Dat schrijft De Tijd.

Sinds 2016 is de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB bevoegd om werklozen die te weinig naar werk zoeken te sanctioneren. Voordien was dat de RVA. Vorig jaar heeft de VDAB meer dan 30.000 keer een straf uitgedeeld, gaande van een signaal, over een verwittiging tot een sanctie. Daarmee toont de VDAB zich een pak strenger dan in 2016, toen 19.000 straffen werden gegeven.

Maar volgens Sonja Teughels, arbeidsmarktexpert van Voka, moet de VDAB nog strenger zijn: "De extra straffen komen er vooral omdat werklozen te weinig meewerken aan hun begeleiding naar werk." Het gaat dan om werklozen die bijvoorbeeld niet komen opdagen voor een afspraak met de VDAB of die niet reageren op een aangetekend schrijven. Deze groep is makkelijk te sanctioneren.

Er is een krapte op de arbeidsmarkt en dan mogen we een strengere aanpak verwachten.

Sonja Teughels, arbeidsmarktexpert Voka

"Maar werklozen die - zonder begeleiding - zelf te weinig moeite doen om werk te vinden, die met andere woorden te weinig solliciteren, worden niet streng genoeg aangepakt", zegt Teughels. Vorig jaar werden voor deze groep 960 sancties opgelegd. Dat zijn er nog altijd minder dan toen de RVA het zoekgedrag opvolgde.

"Sancties zijn geen doel op zich", zegt Teughels, "maar er is een krapte op de arbeidsmarkt en dan mogen we een strengere aanpak verwachten."

Meest gelezen