De Vlaamse zorgpremie, waarom betalen we die eigenlijk?

De komende weken zal u wellicht een rekening in de bus krijgen voor de Vlaamse zorgpremie.  Het Agentschap Zorg en gezondheid start vandaag een campagne om beter uit te leggen waarvoor die premie zoal dient.

Elk jaar betalen in totaal 4,5 miljoen Vlamingen een zorgpremie. Die premie bedraagt dit jaar 51 euro, of 26 euro voor mensen met een lager inkomen. Al dat geld verdwijnt niet zomaar in de Vlaamse schatkist, maar gaat naar de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse overheid vult dit bedrag aan met 500 miljoen Vlaams belastinggeld. Van dit geld krijgen 300.000 zorgbehoevende mensen elke maand een zorgbudget.

De Vlaamse sociale bescherming bestaat vandaag uit drie tegemoetkomingen voor mensen die veel zorg nodig hebben. Deze tegemoetkomingen krijgen een gezamenlijke, nieuwe naam: Vlaams zorgbudget. Er is een Vlaams zorgbudget voor personen met een handicap, voor zwaar zorgbehoevenden en voor ouderen met een zorgnood.  In 2017 was er 798 miljoen euro beschikbaar voor die zorgbudgetten. 

Uitbreiding Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse regering besliste in januari dat vanaf 2019 de Vlaamse sociale bescherming wordt uitgebreid met nieuwe onderdelen van zorg en behandeling.

Bestaande tegemoetkomingen voor bijvoorbeeld mobiliteitshulpmiddelen worden vanaf dan in de Vlaamse sociale bescherming opgenomen. Daardoor worden de aanvragen ook sterk vereenvoudigd.

Ook de Vlaamse bevoegdheden in de residentiële ouderenzorg, de gezinszorg, de centra voor dagverzorging, de centra voor kortverblijf, de palliatieve equipes, beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, de centra voor geestelijke gezondheidzorg en revalidatiecentra zullen vanaf 2019 stap voor stap aan de Vlaamse sociale bescherming worden toegevoegd. Uiteindelijk zal de Vlaamse sociale bescherming een budget van 3,94 miljard euro omvatten.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, start in samenwerking met de zorgkassen, vandaag een nieuwe informatiecampagne die uitlegt wat de Vlaamse sociale bescherming doet en waarom iedereen daarvoor een zorgpremie betaalt. De slogan luidt: "Zorgen voor elkaar, da's toch normaal?" Iedereen krijgt een informatiefolder in de bus. Hieronder vindt u het campagnefilmpje.

Meest gelezen