Videospeler inladen...

"Strijd tegen tienerpooiers in ons land faalt"

Child Focus vindt dat ons land het fenomeen van tienerpooiers helemaal verkeerd aanpakt. Tienerpooiers zijn jonge mannen die meisjes verleiden en hen dan in de prostitutie dwingen. “Cijfers bewijzen dat de huidige aanpak niet deugt.” Dat zegt Yasmin Van Damme van Child Focus.

“In 2017 werden er 40 nieuwe dossiers geopend van jonge meisjes die in de prostitutie terecht gekomen zijn door tienerpooiers, terwijl er nog altijd 39 dossier lopen die opgestart zijn sinds 2015”, zegt Yasmin Van Damme van Child Focus.

Van Damme trok twee jaar geleden, samen met een aantal andere partijen zoals het vrouwenopvangcentrum Payoke en het Parket van Antwerpen aan de alarmbel. “Maar we zien nu dat we veel van die slachtoffers, telkens opnieuw tegenkomen,"  zegt Van Damme. "Veel van de meisjes die we in 2017 opgevingen, kenden we al in 2015.”

Rondgestuurd

Van Damme vindt de manier waarop de slachtoffers van tienerpooiers aangepakt worden, niet goed. “De meisjes worden naar instellingen in de stad gestuurd waar de linken met die tienerpooiers zo dicht zijn en waar het zo gemakkelijk is om weg te lopen, dat ze dat ook doen."

"Wij pleiten ervoor dat die slachtoffers weggestuurd en geïsoleerd worden op een onbekende locatie waar ze heel individueel psychologische hulp kunnen krijgen.“

“Als een meisje wegloopt en terug wordt opgepakt, wordt ze teruggebracht naar dezelfde instelling of wordt ze naar een gesloten instelling gestuurd. Daar blijft ze dan een paar maanden maar moet dan terug instromen in een gewone instelling. "

"In de praktijk zien we dat die meisjes van instelling naar instelling rondgestuurd worden terwijl er eigenlijk maar twee instellingen zijn in ons land waar er een soort van specialisatie is om die meisjes te helpen.  Maar ook dat zijn maar half beveiligde, half open instellingen waar de meisjes nog heel gemakkelijk weg kunnen en waar de situatie ook niet onder controle geraakt," zegt Van Damme.  

Gedeelde verantwoordelijkheid

Volgens Van Damme heeft Vlaams Minister van Welzijn Vandeurzen wel oren voor de problemen en worden er ook budgetten vrijgemaakt om specialisaties op te zetten in sommige instellingen. "Maar we moeten durven toegeven dat het niet echt gewerkt heeft zoals gehoopt."

"Men moet inzien dat dit probleem binnen de huidige structuren niet kan opgelost worden. Het is belangrijk dat iedereen inziet dat het niet enkel de verantwoordelijkheid is van jongerenwelzijn.”

“Ook justitie heeft hier een rol te spelen net als buitenlandse zaken. Er moet ook een mentaliteitsverandering komen. De jongeren worden te weinig gezien als slachtoffers omdat ze op jonge leeftijd al heel wat op hun kerfstok hebben." 

Centraal meldpunt

Childfocus pleit voor een centraal meldpunt waar alle informatie over het slachtoffer samenkomt. Dat is er nu niet: "Als er een meisje uit de opvang wegloopt in West-Vlaanderen en die komt terecht in Antwerpen, is er geen enkel systeem waarmee iedereen met elkaar communiceert daarover. "

“Er moet een informatiedoorstroming op poten gezet worden die niet enkel lokaal is maar nationaal. Zodat de informatie zowel bij de hulpverlening als bij politie en het gerecht terecht komen en iedereen hetzelfde weet. Dat is vandaag niet het geval.”

Gerecht laat steken vallen

“We moeten inzetten om zowel slachtoffers te redden als daders te vatten," zegt Yasmin Van Damme van Child Focus.  "Maar het gerecht laat daarbij ook steken vallen. Het beste voorbeeld daarvan zijn de recente herveroordelingen: tienerpooiers die thuis zaten met een enkelband, konden blijkbaar onmiddellijk na hun vrijlating hun activiteiten verder zetten omdat er niet echt een opvolging was van hun voorwaarden."  

Meest gelezen