45.113 euro voor Hazodi-klokkenluidster Vera Vrancken

​​​​​​​Hazodi-klokkenluidster Vera Vrancken krijgt een schadevergoeding van 45.113,58 euro van de vroegere politiezone. Dat heeft het arbeidshof in Hasselt vanmiddag besloten. Volgens het hof liet de politiezone na om preventieve en curatieve maatregelen te nemen om een conflict te ontmijnen.

De bal in de zaak rond pesten op het werk ging aan het rollen in 2011 met een uitzending van het VRT-programma Panorama. Enkele personeelsleden veegden daarin de vloer aan met politiezone HaZoDi. Vera Vrancken, toen het hoofd van de politieadministratie- was een van hen. Er werden verschillende wantoestanden aangehaald zoals de graaicultuur en de vriendjespolitiek.

Het viertal werd bekend als "de klokkenluiders" en de zaak kreeg nationale aandacht. Vervolgens diende Vrancken een klacht in tegen voormalig korpschef Michel Beckers, commissaris Rohnny Biets en oud-burgemeester Hilde Claes vanwege pesterijen. Ze noemde onder meer de gebeurtenissen uit 2014 waarbij ze opgesloten raakte in het politiegebouw.

In april vorig jaar stelde het hof dat beide partijen schuld hadden. HaZoDi had als werkgever een verantwoordelijkheid en deed te weinig. Met de huidige korpschef werd er vorig jaar gesproken over de re-integratie in de vorm van de functie van integraal veiligheidsadviseur, die voor Vrancken openstaat. “Dat leverde voorlopig geen resultaat op”, liet advocaat van de huidige politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) Hugo Lamon weten.

Vrancken is sinds 2009 arbeidsongeschikt. "Ze heeft recht op een vergoeding gelijk aan het brutoloon van zes maanden. We vragen een respectvolle behandeling", opperde haar raadsman Miskovic tijdens de behandeling. In het arrest oppert het hof dat de gevorderde vergoeding gegrond is. Niet omdat het gaat om een arbeidsongeval, wel omdat er sprake is van een overtreding op de welzijnswet. Vrancken krijgt dus het bedrag van ruim 45.000 euro, gelijk aan een brutoloon van zes maanden. 

Hoofdstuk afsluiten

Tijdens de behandeling was al duidelijk dat iedereen het tijd vindt dat dit hoofdstuk kan worden afgesloten. “Er blijven systematisch eenzijdige aanvallen tegen de politiezone komen. We zijn het binnen het politiecollege en de hele organisatie stilletjes aan wel beu. Tijd om de sereniteit te herstellen en de bladzijde om te slaan”, aldus Lamot.

“Het was me nooit om dat geld te doen, ik wou gewoon rechtvaardigheid”, zuchtte Vrancken na de behandeling.

Meest gelezen