Videospeler inladen...

Al 24.000 mensen met een handicap kopen zelf hun zorg; SP.A: "Goednieuwsshow"

Ruim 24.200 mensen met een handicap kopen vandaag zelf hun zorg. Officieel heet het dat ze een persoonsvolgend budget hebben. Vorig jaar konden 900 mensen van de wachtlijst geschrapt worden, maar die wachtlijst blijft lang. Oppositiepartij SP.A heeft het daarom over een "goednieuwsshow".

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft zijn eerste cijfers voorgesteld sinds de omslag naar de persoonsvolgende financiering in 2016. Dat systeem geeft mensen met een handicap een bedrag om zelf hun zorg te kopen, binnen of buiten een instelling. Vóór 2016 moesten ze noodgedwongen naar een instelling voor zorg. 

Ruim 24.200 mensen met een handicap beschikken vandaag al over een persoonsvolgend budget. Wat valt op? Dat de meest recente instappers het systeem maximaal benutten. Wie voor het eerst een persoonsvolgend budget krijgt, gebruikt dat bij vergunde en  niet-vergunde zorgaanbieders (voorzieningen), of door zelf assistentie in te kopen.

Wie al ondersteuning kreeg, zet zijn budget - zoals verwacht - nog altijd hoofdzakelijk in bij een van de 267 vergunde zorgaanbieders. 

Vorig jaar zijn alles samen 1.500 persoonsvolgende budgetten toegekend, meestal aan mensen die heel dringend hulp nodig hadden. In 900 gevallen ging het om mensen die konden geschrapt worden van de wachtlijst, maar tegelijk staan er op die wachtlijst nog altijd 14.000 mensen. De overgrote meerderheid krijgt wel meer dan vroeger nu al ondersteuning, zij het beperkt.

Maar los van de cijfers is er ook de vraag: lukt het om je eigen zorg te organiseren? Lukt het om contracten af te sluiten met zorgverleners? Het VAPH ging dat na bij de 739 mensen die in 2017 voor het eerst over hun persoonsvolgend budget beschikten. En wat blijkt? Bijna allemaal (94%) slaagden ze erin om de nodige overeenkomsten af te sluiten om hun ondersteuning te organiseren. 

Oppositiepartij SP.A: "Het is een goednieuwsshow"

Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (SP.A) is niet onder de indruk van de cijfers: "Minister Vandeurzen (nvdr. verantwoordelijk voor het VAPH) probeert om zijn nederlaag te verkopen als een overwinning. De mensen met een handicap blijven in de kou staan. Het is een goednieuwshow die niet kan verhullen dat 14.254 mensen wachten op gepaste hulp, soms al tien jaar lang, en dat 3.200 mensen vandaag geen enkele vorm van hulp krijgen."

"De minister kondigt steeds opnieuw oplossingen aan, maar op het terrein verandert er niets. Alles wordt integendeel op de lange baan geschoven: het doel van de zorggarantie is nu blijkbaar 2030 in plaats van 2020. Dit is onaanvaardbaar."

Meest gelezen