Nieuwe brug Watersportbaan kost geen 3 maar 8 miljoen euro: project wordt uitgesteld

De werken aan de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Watersportbaan in Gent zijn voorlopig uitgesteld en zullen dit jaar niet meer starten. Reden: de verwachte kosten bedragen 8 miljoen euro in plaats van de vooropgestelde 3 miljoen.

De verwachte kosten voor de realisatie ervan zijn dus 5 miljoen hoger dan gedacht. Volgens schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) kunnen met die 5 miljoen euro veel andere maatregelen genomen worden, en dus verkiest de stad deze boven een veel te dure brug.

De brug komt er alleszins wel nog, maar het stadsbestuur heeft beslist om op zoek te gaan naar een nieuw ontwerp. 

De toekomstige brug moet een vlotte verbinding tussen de Bourgoyen en de Blaarmeersen of het Gentse Sint-Pietersstation vormen. Per dag zouden er meer dan 3.000 mensen gebruik van maken.

Meest gelezen