Crevits over Joodse school in Antwerpen: "Als directie er afstand van neemt, waarom krijgt die vrouw dan zo'n document?"

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vraagt een grondig onderzoek van een  strikte Joodse secundaire meisjesschool, Benoth Jerusalem, in Antwerpen. Daar zouden mogelijk de eindtermen niet gerespecteerd worden. De school zelf ontkent de aantijgingen.  

Het verhaal kwam aan het licht dankzij een vrouwelijke leerkracht, schrijft Gazet Van Antwerpen. Zij kreeg bij een sollicitatie strikte richtlijnen mee,  met name dat er op de school met de leerlingen niet mag worden gesproken over onder meer seksualiteit, voortplanting, politiek en de evolutietheorie van Darwin. De vrouw getuigde daarover anoniem in "Terzake":

Videospeler inladen...

"Als dat klopt, dan is dat een inbreuk op de eindtermen", zegt minister Hilde Crevits. "De evolutietheorie is heel belangrijk, net als de gelijkwaardigheid tussen jongens en meisjes.  Die zaken staan niet alleen in onze eigen regelgeving, maar ook in internationale verdragen, en die moeten ook effectief nageleefd worden. De inspectie kan dat perfect controleren, en dat heb ik hen ook gevraagd te doen."

"Maar als de directie van de bewuste school afstand neemt van die richtlijnen, waarom krijgt die vrouw dan dat document", vroeg Crevits zich af in de "Terzake"-studio (zie video hieronder). "Dit kan niet, het is in strijd met de eindtermen en met internationale verdragen."

Videospeler inladen...

Erkenning

De school is erkend door de Vlaamse overheid en krijgt aldus overheidsgeld. Dat komt nu mogelijk op de helling te staan, al benadrukt minister Crevits dat er nog maar één klacht is, die nu onderzocht zal worden.

"Scholen die een pad volgen dat niet in overeenstemming is met wat wij vragen via onze eindtermen, zullen zich moeten aanpassen. Wie hardnekkig blijft weigeren, kan zijn erkenning verliezen. Maar zo ver is het nog niet."

In 2012 kreeg de school na een doorlichting een "beperkt gunstig advies". Bij een opvolgingsdoorlichting 3 jaar later waren die hiaten weggewerkt, oordeelde het inspectieteam. Maar dit lijkt dus niet te kloppen met de richtlijnen zoals ze eind 2017 nog werden verspreid. 

School: "Gevoelig onderwerp zoals de evolutieleer komt wel aan bod"

Intussen laat de bewuste school weten dat het document met richtlijnen waarvan sprake "geen officieel document" van de school is. "Noch de directie, noch de inrichtende macht hebben kennis gehad van het bestaan ervan", klinkt het. Het schoolbestuur heeft het document  nu onmiddellijk verboden. "Het druist in tegen alles waar de school voor staat."

Volgens de school worden de eindtermen wel degelijk nagestreefd en komen ook "gevoelige onderwerpen zoals de evolutieleer" aan bod. "Als het aankomt op de lessen seksuele voorlichting, wordt geopteerd om dit te laten geven door mensen uit de eigen gemeenschap, met respect voor de gevoeligheden van de doelgroep, en dit zonder de juistheid van de informatie aan te tasten."

Onderwijsminister Crevits laat ook nog weten dat het Vlaams Parlement werkt aan een nieuw decreet op de eindtermen. Daardoor zou het mogelijk worden om meer transparantie te krijgen rond levensbeschouwelijke vakken.

Meest gelezen