Oud papier raak je aan de straatstenen niet meer kwijt

Sinds China strenge importvoorwaarden oplegt voor oud papier, zit Europa met een overschot en dat heeft een effect op de prijs. Die is gehalveerd in vergelijking met een half jaar geleden. De bedrijven die oud papier verwerken slaan alarm: "We mogen niet ophouden met selectief inzamelen en selecteren."

Jeugdbewegingen en scholen kunnen maar beter een andere activiteit organiseren dan een papierslag, want die brengt nog nauwelijks geld in het laatje. Ook een drukkerij die haar afvalpapier doorverkoopt, krijgt daar steeds minder voor. De prijzen zijn onder meer te volgen op de indexen Marktberichten Oud Papier en Euwid, ze staan nu nog op de helft van het niveau van een maand of zes geleden. De prijsdaling is voelbaar in de hele keten - de bedrijven die oud papier opkopen en bewerken krijgen op hun beurt een lagere prijs van de papierfabrikanten die krantenpapier en karton produceren.

China wil niet meer de vuilnisbak van de wereld zijn

Bijna een jaar geleden legden de Chinese autoriteiten strikte voorwaarden op voor oud papier - dat mocht nog maximaal 0,5 procent vervuiling bevatten. Deze norm is veel strenger dan de internationaal geldende norm, die een maximumvervuiling van 1,5 procent toestaat. Dat betekent dat het meeste oud papier uit Europa China niet meer binnen mag. Volgens COBEREC, de federatie van de Belgische Recuperatie,  importeerde China vorig jaar nog 9 miljoen ton uit Europa. Dit jaar zit Europa met een overschot, er wordt 8 miljoen ton meer oud papier ingezameld dan wat de Europese papierindustrie in kan zetten. 

België recycleert beter dan Frankrijk, Engeland en Ierland

"Ons land heeft een goede reputatie wat recycleren betreft en ons oud papier zou misschien wel aan de strenge Chinese normen voldoen", zegt Werner Annaert van de vzw Go4Circle. "Maar in Frankrijk, Engeland en Ierland doen ze aan co-mingling, papier wordt er ingezameld samen met glas, tetra briks en conservenblikjes. Daardoor is het oud papier daar sterk vervuild door etensresten en dergelijke. België is dus eigenlijk het slachtoffer van de slechte recyclagepolitiek in andere Europese landen."

Blijven sorteren is de boodschap

De bedrijfsfederaties van de Belgische recycleerders van oud papier en karton vragen structurele maatregelen. "Omdat de oorzaak van de huidige keldering van de papierprijs ook structureel is", zegt Jan Vermoesen van COBEREC. "Wij pleiten voor een Europees verbod op gemengde inzameling, en meer stimulans voor gescheiden inzameling." Werner Annaert hoopt dat de verenigingen en bedrijven die inspanningen doen om oud papier in te zamelen, de moed niet laten zakken. "We moeten blijven recycleren, want papier is een mooi materiaal dat we heel goed kunnen hergebruiken."

Meest gelezen