Arenda Oomen Fotografie

Voka: “De voorbije 10 jaar is er eigenlijk niet veel bespaard.”

In de voorbije 10 jaar is er niet veel bespaard door onze regeringen. Dat zegt ondernemersorganisatie Voka, dat daarover een studie liet maken. We geven wel de indruk, zegt Voka, dat we al 20 jaar besparen, maar het tegendeel is waar. De werkgeversorganisatie pleit voor de invoering van een uitgavennorm.

Volgens de studie van Voka stegen de primaire overheidsuitgaven (dat zijn de uitgaven zonder de rentelasten) fors, met gemiddeld 2,1% per jaar. Sinds het begin van deze legislatuur is er een duidelijke trendbreuk merkbaar, maar de reële uitgavengroei blijft licht stijgend.

Gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka roept op om werk te maken van een duidelijke uitgavennorm. "Als we echt duurzaam willen saneren, moeten we niet kijken naar het begrotingsevenwicht maar naar de uitgaven. Een uitgavennorm zou alvast een betere indicator zijn om de gezondheid van onze overheidsfinanciën te meten." 

De studie maakt melding van primaire uitgaven die stegen van ongeveer 44% bbp in 2002 tot iets meer dan 52% bbp in 2014. Sindsdien is er een dalende tendens. In vergelijking met de rest van de EU stegen de primaire overheidsuitgaven de voorbije 10 jaar met gemiddeld 2,1% per jaar fors. 

Hans Maertens: "De indruk wordt wel gewekt dat we al 20 jaar serieus hebben bespaard op overheidsuitgaven, maar het tegendeel is waar. Hoogstens werd de reële groei van de overheidsuitgaven nu en dan wat afgeremd maar écht bespaard hebben we nauwelijks gedaan. Ook de budgettaire marge door dalende rentelasten wordt telkens weer opgesoupeerd door bijkomende uitgaven."

Meest gelezen