Sophie Kip

"De kernuitstap kost gezinnen 15 euro per jaar"

Federaal minister van Energie Marghem (MR) heeft de studie ontvangen die ze besteld had bij het Planbureau en de Gentse hoogleraar Johan Albrecht. Die studie moest de kostprijs becijferen van de sluiting van alle Belgische kerncentrales in 2025, een van de uitgangspunten van het ontwerp-Energiepact. Volgens Marghem is die kostprijs beperkt: 15 euro per jaar per gezin, gemiddeld.

De vier energieministers van ons land hadden eind vorig jaar een akkoord over een Energiepact, waarin de krijtlijnen staan van ons energiebeleid op de langere termijn. Het pact ging uit van de kernuitstap in 2025 maar meerderheidspartij N-VA drong aan op meer cijferwerk: wat zou de sluiting van de kerncentrales kosten? Want de kernenergie die we zouden schrappen, moet wel vervangen worden door andere energiebronnen. Zolang daar geen duidelijkheid over was, wou N-VA het Energiepact niet goedkeuren.

Minister Marghem zegt nu wat die kostprijs is. Volgens het rapport dat ze ontving, zou het gaan om 15 euro per jaar per gezin, zo zegt ze in de krant La Libre Belgique. Dit dekt dan de kosten van de bouw en exploitatie van gascentrales en de subsidies die die centrales zouden ontvangen.

Voor energie-intensieve bedrijven zouden de kosten hoger kunnen liggen,  maar dat zou kunnen worden gecompenseerd door tegemoetkomingen specifiek voor hen. Marghem zegt er wel bij dat dit een "gemiddeld scenario" is, er zijn ook scenario's met een hogere en een lagere kostprijs, maar wat die bedragen dan zijn, is niet bekend.

Minister Marghem geeft het rapport voorlopig niet vrij. Alleen de premier heeft het ontvangen en die zal dan op basis daarvan bilaterale gesprekken hebben met de vicepremiers van alle regeringspartijen. Een definitieve beslissing in dit dossier zou nog niet voor deze week zijn.

Meest gelezen