Groen-gemeenteraadslid Bart Dhondt

Oppositie Brussel vraagt oprichting bijzondere commissie rond vzw Gial

De oppositiepartijen Groen, Ecolo, CDH en DéFI gaan aanstaande maandag op de Brusselse gemeenteraad een motie indienen waarin ze de oprichting van een bijzondere commissie vragen die de wantoestanden bij vzw Gial moet nagaan.

De oppositie van de stad Brussel vroeg al herhaaldelijk inzage in de verschillende audits die de wanpraktijken bij Gial - de vzw die instaat voor de informatica van de stad - zouden aantonen, maar verkreeg de documenten nooit. Die audits zouden bewijzen dat de wetgeving inzake overheids­opdrachten geschonden werd.

Het College van de stad Brussel en met name schepen van Informatica Mohamed Ouriaghli (PS) zou in 2015 door ex-directeur-generaal Yves Vander Auwera op de hoogte gebracht zijn van de juridische problemen als gevolg van de schijnzelfstandigheid van toenmalig directeur Michel Leroy. Die werd 18 jaar lang via zijn consultancybureau betaald en ontving die hele periode zo'n 1.000 euro per gewerkte dag.

"Als dat zo is, heeft schepen Ouriaghli al zijn geloofwaardigheid verloren", stelt Groen-gemeenteraadslid Bart Dhondt. "In de motie vragen wij inzage in de verschillende audits, de arbeidscontracten, de overheidsopdrachten, de rekeningen enzovoort. Wij vragen een audit specifiek naar de verloning van het personeel. En tot slot vragen wij de oprichting van een bijzondere commissie binnen de gemeenteraad, volgens artikel 92 van het huishoudelijk reglement, zodanig dat wij inzage krijgen in alle betreffende stukken en de betrokken schepenen ter verantwoording kunnen roepen."

Meest gelezen