Sponsoring politieke partijen ingeperkt, maar niet helemaal stopgezet

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft een wetvoorstel goedgekeurd waardoor er voortaan een maximumbedrag is dat bedrijven en privépersonen mogen sponsoren aan politici of politieke partijen. Sponsoring kan nog steeds, maar de strengere regels die vroeger enkel golden tijdens de sperperiode vlak voor de verkiezingen, zijn binnenkort permanent van kracht. Dat schrijft Het Nieuwsblad en is bevestigd aan onze redactie.

De wet wordt verstrengd na incidenten met Geert Versnick (Open VLD). Hij was gedeputeerde in het Oost-Vlaamse provinciebestuur en liet bouwbedrijven forse bedragen op tafel leggen als sponsor van een etentje. Versnick was binnen de provincie echter bevoegd voor bouwvergunningen. Volgens de oppositie was er sprake van belangenvermenging omdat Versnick geld aannam van bedrijven die hij later een bouwvergunning gaf.

Om dergelijke toestanden in de toekomst te voorkomen wordt de wet nu verstrengd. Bedrijven of personen mogen de politiek nog steeds sponsoren, maar er is een maximumbedrag van 2.000 euro per jaar. Dat bedrag mag niet in één keer aan een persoon of partij gegeven worden, een gift kan maximum uit 500 euro bestaan.

Deze regels zijn nu al van kracht tijdens de "sperperiode", wanneer er binnen de vier maanden verkiezingen zijn. Door het nieuwe wetsvoorstel zullen deze regels voortaan altijd gelden.

De politiek toont hiermee dat ze aan zelfregulering kan doen. Dit is een belangrijk signaal.

Inez De Coninck, N-VA

Kamerlid Inez De Coninck (N-VA) die het voorstel indiende reageert tevreden. "Dit wetsvoorstel is goedgekeurd door de meerderheid met een brede steun vanuit de oppositie. Ook SP.A en Groen steunen dit", zegt ze.

"Dit is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de politiek. Na incidenten tonen we dat ze aan zelfregulering kunnen doen. Dit is een belangrijk signaal."

Meest gelezen