Belgische beleggers nemen meer risico’s

De Belg gaat op zoek naar rendement en koopt meer risicovolle beleggingen, vooral beleggingsfondsen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Bank. 

Beleggers worden al jaren geconfronteerd met uitzonderlijk lage rendementen op heel wat financiële producten. Alles wat rentedragend is (termijnrekeningen, kasbons, obligaties, tak 21-verzekeringen) lijdt onder het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat beleggers op zoek gaan naar meer rendement, ook al houdt dat meer risico’s in. Dat de risicoappetijt van de huishoudens vorig jaar toenam, schrijft de Nationale Bank onder meer toe aan de goede conjunctuur en de sterke prestaties van de beurzen.

De eerste 9 maanden van vorig jaar hebben de huishoudens voor 6,3 miljard euro aan schuldbewijzen (bedrijfs- en overheidsobligaties en kasbons) verkocht. Verzekeringen met een gewaarborgd kapitaal (meer bepaald die van tak 21) werden voor 3,6 miljard van de hand gedaan.

De risicoappetijt van de huishoudens nam toe door de sterke prestaties van de beurzen.

Nationale Bank

Beleggingsfondsen daarentegen waren wel in trek. Particulieren kochten deelbewijzen van zulke fondsen voor een bedrag van 7,9 miljard. Ook verzekeringsproducten zonder kapitaalgarantie (bijvoorbeeld tak 23) waarvan de waarde mee evolueert met het fonds dat eraan gekoppeld is, deden het goed (+ 1,9 miljard).

Opvallend: individuele aandelen, vooral beursgenoteerde, werden een beetje van de hand gedaan (-0,8 miljard).

Meest gelezen