Europees Parlement streeft naar betere consumentenbescherming

In het Europees Parlement wil de bevoegde parlementscommissie dat consumenten tot een jaar nadat ze een toestel gekocht hebben, niet hoeven te bewijzen waarom het stuk is gegaan. Volgens de huidige regels in ons land kan dat maar gedurende zes maanden na de aankoop.  

De aanpassing van deze en andere regels zou ervoor moeten zorgen dat er minder onzekerheid is voor mensen die in andere Europese lidstaten gaan winkelen, zowel online als in de winkel. De garantieregels zijn er om de consument te beschermen, het is een soort waarborg die je krijgt als je aangekochte product niet (meer) werkt. De nieuwe regels willen ook meer rechtszekerheid bieden aan bedrijven die hun producten in andere lidstaten willen verkopen. 

Wat zouden die nieuwe regels dan juist betekenen?

Stel je bent op zoek naar een nieuwe gsm, waar heb je dan als consument recht op als de nieuwe regeling er zou komen:

  • Als blijkt dat je gsm niet werkt, moet je vrij kunnen kiezen of je hem gratis laat repareren of laat vervangen. 
  • Je kan ook een onmiddellijke prijsvermindering vragen of je contract beëindigen met de handelaar. Dit wanneer blijkt dat je gsm, ondanks de poging van de handelaar om hem te repareren of vervangen of als deze binnen de maand nog geen poging onderneemt om het probleem op te lossen, nog steeds defect is.
  • Met de nieuwe regeling zal je na de aankoop van een nieuwe gsm pas na één jaar de bewijsstukken moeten voorleggen dat je gsm al defect was op het moment dat je hem kocht om een reparatie of vervanging aan te vragen. Momenteel is dit al na zes maanden. 
  • Je hebt ook recht op twee jaar garantie nadat je je gsm ontvangen hebt. Deze gelijke regels zouden ook een goede zaak zijn voor de handelaars. Het zal de kleinere handelaars, naast de grote spelers als bijvoorbeeld bol.com, een eerlijkere kans geven om hun goederen (zowel online als offline) in de hele Europese Unie te verkopen. 

Meeste parlementsleden tevreden

Pascal Arimont (EVP), Europees Parlementslid uit Duitstalig België, stelde het rapport over deze regels op, en kreeg onder meer de steun van Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt (NV-A).

“Europa schept meer duidelijkheid in de warboel aan verschillende nationale garantieregels voor nieuwe consumptiegoederen”, klinkt het bij Van Bossuyt. De regels zouden volgens haar zorgen voor minder onzekerheid bij shoppers die de grens oversteken op zoek naar koopjes. Ook wie graag online winkelt, kan aankopen doen op websites van andere lidstaten en dezelfde garantietermijnen blijven genieten. “Consumenten moeten erop kunnen rekenen dat hun rechten verzekerd zijn, eender waar ze een aankoop doen”, zei Arimont. Volgens hem wordt met deze mogelijke herziening van de EU-richtlijn de Europese consumentenbescherming naar een hoger niveau getild. 

Consumentenorganisaties teleurgesteld

Niet iedereen is echter even enthousiast. De Europese consumenten­organisatie BEUC reageert teleurgesteld. Sommige Europese lidstaten hadden namelijk strengere nationale normen dan die die nu op Europees niveau zijn afgesproken. De burgers van deze landen zien dan ook enkele van hun rechten op vlak van consumentenbescherming afgevlakt. Zo hebben Fransen en Portugese consumenten twee jaar de tijd om hun defecte aankopen terug te brengen, zonder hiervoor bewijs te moeten indienen dat het defect al bestond voor de aankoop (door bijvoorbeeld een productiefout). Op Europees niveau zou men deze periode nu willen vastleggen op één jaar. Hoewel dit voor de meeste Europese landen een verdubbeling is van die bescherming, betekent het voor Franse en Portugese consumenten dat ze de helft minder tijd zouden hebben om hun defecte aankopen zomaar te kunnen terugbrengen. 

Wat verandert er voor ons?

De huidige Belgische garantieperiode bedraagt twee jaar. Dat is dezelfde periode die nu op Europees niveau misschien zal gaan gelden. Wat dit betreft worden de rechten van Belgische consumenten dan ook noch aangetast, noch uitgebreid. Belgen halen wél voordeel uit de verlening van de periode dat de consument geen bewijs hoeft te geven van defect voor de aankoop. Waar deze periode momenteel in België op zes maanden is vastgelegd, pleit het Europees Parlement ervoor deze naar één jaar te verlengen. Hoewel dit een lichte verbetering inhoudt voor de Belgische consument, is Test-Aankoop niet blij met het voorstel van het Parlement. De Belgische consumenten­organisatie had graag de termijnen nog langer willen zien. 

De richtlijn werd in de betrokken parlementaire commissie met grote meerderheid van dertig stemmen goedgekeurd. Slechts vijf Europarlementsleden stemden tegen. Eén persoon onthield zich van de stemming. Het Parlement wil nu onderhandelen met de Europese lidstaten over de definitieve wetgeving, maar die hebben nog geen standpunt ingenomen.

Meest gelezen