Nicolas Lambert

Nationale Bank: "Structurele mismatch op arbeidsmarkt"

Er is een structurele mismatch tussen de scholingsgraad van werklozen en de vaardigheden die werkgevers vragen. Dat zegt de Nationale Bank in haar jaarverslag.

In 2016 bestond 11 procent van de jobs uit laaggekwalificeerde functies, terwijl 36 procent van de werkzoekenden laaggekwalificeerd was. Omgekeerd waren de hooggekwalificeerde jobs goed voor 46 procent van de werkgelegenheid terwijl amper 23 procent van de werkzoekenden hooggekwalificeerd was.

"Er is dus een mismatch tussen vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt", zegt gouverneur Jan Smets. De kloof wordt nog vergroot doordat laaggeschoolden vaak niet bereid zijn om ver van huis te gaan werken omdat dat te veel kost. Bovendien is de beroepsmobiliteit, de overgang van werkloosheid naar een job of de overgang van de ene baan naar een andere, niet zo sterk als in onze buurlanden.

Maar de Nationale Bank geeft ook een sneer naar de werkgevers. Ze gaat ervan uit dat bedrijven vaak buitensporige hoge eisen stellen qua kwalificatieniveau, hoger dan nodig is.

Videospeler inladen...

De kloof weerspiegelt wellicht ook de vaak buitensporige hoge eisen die werkgevers stellen qua kwalificatieniveau

Nationale Bank

"Nog te veel mensen in ons land verlaten vroegtijdig de schoolbanken. We moeten meer opleiden en begeleiden om de kloof tussen gevraagde en aangeboden kwalificaties te helpen dichten", zegt Smets. "We pleiten dan ook voor een inclusieve groei, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen participeren. Dat wil zeggen dat meer mensen dan vandaag een job moeten kunnen vinden die hen een inkomen garandeert zodat de groei breder gedragen wordt."

Meest gelezen