Belgische staatsschuld vorig jaar fors afgenomen

De Belgische staatsschuld is vorig jaar voor het eerst in tien jaar aanzienlijk teruggelopen. Dat blijkt uit een raming van de Nationale Bank. De daling is te danken aan de sterke economische groei. 

De schuldgraad van ons land is vorig jaar met 3 procentpunt gedaald van 105,7 naar 102,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De opwaartse tendens van de staatsschuld sinds de crisis is nu duidelijk omgebogen zegt de Nationale Bank, weliswaar later dan de rest van de eurozone. 

De forse daling is te danken aan de sterke economische groei.  De nominale groei van het bbp (dus inclusief inflatie) bedroeg vorig jaar 3,7% en kwam hoger uit dan de gemiddelde rentelasten op de staatsschuld (2,5%).  In dat geval smelt de overheidsschuld vanzelf weg.

Maar ook de verkoop van een kwart van het Belgische belang in de Franse bank BNP Paribas heeft de schuldgraad doen slinken. België werd in 2008 de grootste aandeelhouder (10,3%) van BNP Paribas, bij de verkoop van de gevallen Fortis Bank aan de Franse groep.  De verkoop van een kwart van die aandelen begin mei leverde ons land ruim 2 miljard op.

De schuld is gelukkig gedaald. We moeten daarmee verder gaan om de pensioenen en de gezondsheidszorg in de toekomst te kunnen betalen.

Jan Smets, gouverneur Nationale Bank

Gouverneur Jan Smets hamert erop dat onze overheidsschuld verder wordt afgebouwd: “Niet alleen omdat Europa dat vraagt, vooral om meer armslag en marge te creëren voor de betaling van de pensioenen, de gezondheidszorg en mobiliteit in de toekomst. Die marge kunnen we alleen maken als we ervoor zorgen dat het gewicht van de interestlasten op die schuld vermindert.”

Om de schuldgraad structureel te doen dalen, moet het primair begrotingsoverschot (het overschot zonder interestlasten) worden aangehouden, zegt de Nationale Bank.

Meest gelezen