Lammetjes (foto: Mauricio Fanfa/Wikimedia Commons)

Tweede succesvolle chimaera van mens en dier: schapenembryo's met menselijke cellen

Een internationaal team van onderzoekers is erin geslaagd een chimaera, een soort van kruising, te creëren van schapen en mensen. De bedoeling van het experiment is uit te zoeken of het mogelijk is menselijke organen te laten groeien in dieren, om beschadigde organen bij mensen te vervangen. Patiënten zouden dergelijke organen niet afstoten, omdat de cellen die gebruikt zijn om de organen te creëren, van henzelf zouden zijn. 

Het team onder leiding van onderzoekers van de Amerikaanse Stanford University bouwde voort op de resultaten van een team dat verleden jaar een chimaera van mensen en varkens gecreëerd heeft. Een chimaera, genoemd naar het driekoppig dier uit de Grieks mythologie dat volgens Homerus bestond uit een leeuw vooraan, in het midden een geit, en aan de achterkant een slang, is een organisme dat genetisch materiaal bezit van twee verschillende soorten. Het is echter geen kruising zoals een liger, een kruising tussen een leeuw en een tijger.

De onderzoekers gebruikten nu schapen omdat de organen van schapen ruwweg even groot zijn als die van mensen, en omdat in vitro bevruchting bij schapen makkelijker gaat dan bij varkens. 

De injectie van menselijke stamcellen in een  blastocyste - een voorloper van een embryo - van een varken.  Er is een laserstraal (groene cirkel met een rood kruis) gebruikt om een opening te maken in het buitenmembraan van de blastocyste, om de injectienaald met menselijke stamcellen makkelijker toegang te geven. (Foto: Juan Carlos Izpisua Belmonte).

Deel van embryo inactiveren dat een orgaan zou laten groeien

Het proces van het creëren van een chimaera begint met het verzamelen van menselijke stamcellen, die uit kunnen groeien tot om het even welk orgaan. Vervolgens oogsten de onderzoekers een embryo van een dier zoals een varken of een schaap, en ze modificeren het DNA van het embryo om het deel te inactiveren dat normaal zou instaan voor het ontwikkelen van het orgaan dat men wil kweken, bijvoorbeeld een lever. Vervolgens worden de menselijke stamcellen ingebracht in het embryo, dat dan opnieuw wordt ingeplant in de baarmoeder van het dier dat het gedoneerd had. 

Op die manier zou men kunnen maken dat een menselijk orgaan, zoals een lever, zou groeien in een dier - het embryo zou uitgroeien tot een volwassen varken of schaap met een menselijk orgaan in zich, in plaats van zijn eigen orgaan. 

De onderzoekers merkten wel op dat bij hun experiment slechts 0,1 procent van de cellen in het schapenembryo menselijk waren, en de rest de oorspronkelijke cellen van het schaap. Om daadwerkelijk een orgaan te laten groeien, zouden er veel meer menselijke cellen nodig zijn, misschien wel 1 procent. In het experiment lieten de onderzoekers de embryo's niet uitgroeien tot volwassen dieren, nadat ze 28 dagen gegroeid hadden, werden ze vernietigd. 

Dergelijk onderzoek is meestal omstreden , sommige mensen zijn er hevige voorstanders van, anderen vinden het onethisch. De Amerikaanse National Institutes of Health bijvoorbeeld, laten niet toe dat er voor dergelijk onderzoek geld van de overheid gebruikt wordt. Onderzoekers denken dat de weerstand tegen dergelijke experimenten zal toenemen, naarmate men de embryo's langer zal laten groeien.  

Het team heeft nog geen studie gepubliceerd over het experiment, maar wel een voorstelling gegeven van de resultaten op de bijeenkomst van de AAAS, de American Association for the Advancement of Science in Texas.

(Foto: Hélène Rival/Wikimedia Commons)

Meest gelezen