Van boeman naar partner: de rol van de schoolinspecteur verandert

Vaker doorlichten en focussen op een begeleiding naar meer kwaliteitscontrole door het schoolteam zelf. Dat is de toekomstige rol van de inspecteur. En wat nieuw is: ook de leerlingen en ouders worden gehoord. 

Tot op vandaag ging het zo: eens om de 10 jaar kwam de inspectie langs voor een grondige doorlichting. Dat begon met een vooronderzoek en eindigde met een zenuwachtige directie en gestresseerd lerarenkorps dat hoopte op een "goede score". Vanaf volgend schooljaar moet dat anders. De commissie onderwijs van het Vlaams parlement heeft vandaag een decreet goedgekeurd om een nieuwe evolutie vorm te geven.

Meer inspectie

Vanaf nu komt de inspectie elke 6 jaar langs. Dat betekent concreet dat elke scholier zowel in het lager als in het middelbaar zo'n doorlichting zal zien passeren. Nieuw is dat ze zelf een rol krijgen: ook naar leerlingen en ouders wordt vanaf nu geluisterd. Op die manier wil de inspectie ook polsen naar de samenwerking, de communicatie, het welbevinden en de betrokkenheid op school.  In het basisonderwijs bijvoorbeeld, zal elke doorlichting starten met een rondleiding doorheen de school door leerlingen. 

Een inspectie bekijkt een school in zijn geheel. Voor een individuele beoordeling van de leerkrachten zijn er andere evaluaties door directie en pedagogische begeleidingsdiensten.
Na de doorlichting krijgt de school dan een advies: gunstig of ongunstig en daarbij hoort een begeleidend nota, geen score meer.

Zelfcontrole

Directie, het lerarenkorps en de andere leden van het schoolteam moeten zelf een interne kwaliteitscontrole op poten zetten. De inspecteur zal bekijken hoe dat in de praktijk loopt en tips en informatie doorgeven van andere scholen waar ze al langsgingen. 

Het vooronderzoek verdwijnt ook. Een school zal nu 5 weken op voorhand op de hoogte worden gebracht van de inspectie. Het is helemaal niet de bedoeling dat er dikke dossiers samengesteld worden speciaal voor de inspectie. Enkel het papierwerk dat dagdagelijks gebruikt wordt, is van tel.

Vanaf volgend schooljaar gaat de nieuwe inspectie officieel van start. Twee jaar later is er een evaluatie gepland voor eventuele bijsturing.

In Vlaanderen zijn er 140 inspecteurs voor alle kleuter-, basis- en middelbare scholen. 

Meest gelezen