© SWNS.com

"Handcarwashes harder aanpakken en nog strenger controleren"

Staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) wil een hardere aanpak tegenover carwashes. Want uit sociale controles blijkt dat 1 op de 2 niet in orde is.

De helft van de vorig jaar gecontroleerde carwashes was niet in orde. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer. Er waren 128 sociale controles, met een slecht resultaat als gevolg.

Wat was er allemaal fout? In 1 op de 2 gevallen werden inbreuken vastgesteld zoals zwartwerk, niet volgen van de milieuwetgeving, illegale tewerkstelling, ontbrekende arbeidskaarten en documenten die niet correct waren en zo meer.

"Dat zwartwerk is nog maar het topje van de ijsberg. Vaak zit er meer achter, tot zelfs linken met netwerken van mensenhandel en criminele milieus. Dat kan natuurlijk niet. We moeten de eerlijke carwashes beschermen. De malafide moeten eruit. Zeker handcarwashes wil ik strenger aanpakken. Want daar is de fraude vaak het hoogst", zegt Staatssecretaris De Backer.

"Die handcarwashes vragen soms maar enkele euro's aan de klanten. Dat kan niet, dan kan je je personeel niet gereglementeerd tewerkstellen. Wie dat dus ziet, roep ik om op dat te melden aan het meldpunt voor sociale fraude." 

Meest gelezen