Videospeler inladen...

Akkoord over nieuwe onderwijs-cao met loonsverhoging, snellere benoeming en meer begeleiding

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft met de onderwijsvakbonden een nieuwe cao afgesloten. Daarin staan nieuwe voorwaarden, zoals een loonsverhoging voor alle 175.000 leraars en een betere begeleiding en meer werkzekerheid voor startende leerkrachten.

Crevits en de vakbonden onderhandelen al maanden over het akkoord. Dat was ook nodig, want het tekort aan leraars wordt almaar groter en nu haken te veel beginnende leerkrachten af. Het beroep leraar moest dus aantrekkelijker gemaakt worden. In het akkoord staan de volgende maatregelen.

Loonsverhoging

Alle leraars krijgen een loonsverhoging. Dat begint met een loonsverhoging van 0,3 procent in september dit jaar en ze loopt op tot 1,1 procent in januari 2021. De Vlaamse regering heeft daarvoor een budget vrijgemaakt van 108 miljoen euro.

Daarnaast wordt er ook iets gedaan aan het loonplafond in het onderwijs. Nu krijgt een leraar na 25 jaar dienst geen loonsverhoging meer. Dat moet veranderen met een extra loontrap vanaf 36 jaar dienst. Zo wil de regering wellicht leraars ook langer aan het werk houden.

Begeleiding

Het akkoord moet ook de situatie van beginnende leerkrachten aanpakken. Zij krijgen vaak jarenlang tijdelijke jobs aangeboden, vaak in verschillende scholen. Mede daardoor geven te veel startende leerkrachten er vroegtijdig de brui aan.

In de nieuwe cao staat dat er "een doorgedreven aanvangsbegeleiding" komt. Dat betekent dat beginnende leraars intensief gecoacht zullen worden. Meer details daarover ontbreken nog.

Werkzekerheid

Er zal ook een lerarenplatform voor vervangende leerkrachten opgezet worden. Die lerarenpoule kan dan gebruikt worden om bijvoorbeeld zieke leerkrachten snel te vervangen. Het zal ook mogelijk worden om vervangingsopdrachten te bundelen, om van een aantal korte vervangingen een langere reeks te maken verderop in het schooljaar.

De proefperiode voor een tijdelijke aanstelling wordt korter; 400 dagen in plaats van 600 dagen. Bij twijfel kan de proefperiode wel verlengd worden, maar dan komt er ook meer begeleiding.

Leraars die nu voor lange tijd thuis zitten door ziekte of een eindeloopbaanregeling, zullen straks deels vervangen kunnen worden. Daardoor zullen zo'n 6.000 tijdelijke leraars een zicht krijgen op een stabielere loopbaan. Er komt ook een systeem waardoor leraars sneller vastbenoemd kunnen worden.

De vakbonden zullen het akkoord nu voorleggen aan hun achterban.

Chris De Nijs: "Heikele kwestie van langer werken zit hier nog niet in"

Videospeler inladen...

Meest gelezen