Videospeler inladen...

Extra betalen aan Europa na de brexit? "Nu niet aan de orde", zegt Michel 

In Brussel is een informele top van 27 Europese staatshoofden en regeringsleiders van start gegaan. Ze praten voor het eerst (en niet voor het laatst) over een gevoelig thema. Wat moet er gebeuren met het Europese budget na de brexit?

Het Verenigd Koninkrijk heeft beloofd dat het zijn "lidgeld" van de Europese Unie zal blijven betalen tot 31 december 2020. De Britten betalen elk jaar ongeveer 12 à 13 miljard aan de EU. Vanaf 2021 valt die bijdrage dus weg. Op een Europese top in Brussel bekijken de 27 andere landen wat er met het EU-budget moet gebeuren na de brexit: moeten de andere landen hun bijdrage verhogen, zodat het budget even hoog kan blijven? Of moet er bespaard worden, zodat niemand extra hoeft te betalen? Of moet het budget verhoogd worden, om allerlei nieuwe projecten te kunnen financieren? Het huidige EU-budget schommelt elk jaar rond 150 miljard euro, ongeveer 1% van het Europese bbp.

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz was bij zijn aankomst duidelijk. Oostenrijk is een netto-betaler (het betaalt meer aan de EU dan het via EU-subsidies terugkrijgt). Volgens Kurz kan er geen sprake van zijn dat netto-betalers de komende jaren nog meer moeten afdragen aan Brussel. Hij pleit voor besparingen waar mogelijk, en de opbrengst van die besparingen moeten dan gebruikt worden voor het veiliger maken van de EU. Ook de Nederlandse premier Rutte zei bij zijn aankomst dat hij "zijn uiterste best zal doen om een hogere afdracht te voorkomen". 

Prioriteiten

Voor premier Charles Michel is net nu te vroeg om al over de hoogte van het toekomstige EU-budget te spreken. "Niet enkel het bedrag is belangrijk", zei de premier, maar ook de discussie over welke prioriteiten we leggen in de begroting, en de vraag of alles wel efficiënt besteed wordt.  N-VA, de grootste regeringspartij, verzette zich gisteren in een persbericht hevig tegen een hoger Europees budget,en pleitte voor een kleiner budget na de brexit. CD&V pleit voor een hoger Europees budget, en denkt onder meer aan de opbrengst van CO2-uitstootrechten als inkomstenbron. Dit verschil van mening verklaart de voorzichtige positie die Michel inneemt. "Dit is nog maar de start van het debat, in het parlement en in de regering", zei Michel. De kans is bovendien groot dat de discussie over de Europese meerjarenbegroting niet afgerond zal zijn voor de verkiezingen van 2019, zodat het automatisch een kwestie wordt voor de volgende federale en regionale regeringen in ons land.

Gisteren pleitte het Europees Parlement voor een forse verhoging van het Europees budget met 30 procent (tot 1,3% van het Europese bbp). Gerard Deprez, Europarlementslid van de MR (de partij van Charles Michel), is een van de pleitbezorgers hiervan. Hij vindt ook dat de Europese Unie werk moet maken van meer "eigen inkomsten", belastingen zeg maar, om ervoor te zorgen dat het EU-budget kan stijgen, zonder dat de lidstaten er extra voor moeten betalen. Maar hiervoor is er volgens een Europese bron bij de regeringsleiders nog minder animo dan voor een hoger EU-budget.

Videospeler inladen...

Meest gelezen