Video player inladen...

Meisjes uit Maasmechelen mogen volgens rechter tóch hoofddoek dragen op school 

De rechtbank in Tongeren heeft beslist dat acht meisjes uit twee middelbare scholen in Maasmechelen toch een hoofddoek mogen dragen op school, ook al geldt er een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens. De ouders van de leerlingen stapten naar de rechter omdat ze niet akkoord gingen met het verbod in de twee scholen van het Gemeenschapsonderwijs. 

De ouders van enkele leerlingen stapten begin dit jaar naar de rechter tegen een hoofddoekenverbod op twee middelbare scholen in Maasmechelen, in Limburg. Ze vonden het niet kunnen dat hun kinderen geen hoofddoek mogen dragen op school. De schooldirecties zeiden dat ze zich gewoon hielden aan de regels die door het Gemeenschapsonderwijs zijn opgelegd. In 2013 voerde het GO! namelijk een verbod in op levensbeschouwelijke tekens. Ook een hoofddoek valt onder dat verbod.

De burgerlijke rechtbank in Tongeren heeft nu beslist dat de meisjes toch een hoofddoek mogen dragen op school. "Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met bepalingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat aan alle Europese lidstaten, dus ook aan België, de verplichting oplegt om hun burgers toe te laten in volle vrijheid hun godsdienst te beleven," zegt persrechter Ariane Braccio. "Hierop kunnen uitzonderingen worden toegestaan, zoals problemen van segregatie of bekeringsdrang, maar dat is in dit dossier niet van toepassing." 

Maar het algemeen hoofddoekenverbod schaft de rechtbank niet af, omdat dat niet binnen haar bevoegdheid ligt. 

In totaal stapten elf meisjes naar de rechter. Drie meisjes zitten intussen op een andere school. De anderen mogen in principe voortaan dus een hoofddoek dragen. Tenzij de school in beroep gaat tegen de uitspraak, want dan kan het vonnis nog niet uitgevoerd worden.

Gemeenschapsonderwijs: "Te vroeg om gevolgen in te schatten"

Video player inladen...

Het Gemeenschapsonderwijs gaat de uitspraak nu bestuderen. "Het is te vroeg om al uitspraken te doen over de gevolgen," zegt woordvoerster Johanna Laurent, "We gaan het vonnis in alle rust bekijken en analyseren, en op basis daarvan gaan we bekijken wat de volgende stappen zijn. De Raad van het GO zal zich er dan zo snel mogelijk over buigen. Maar of dit nu betekent dat het algemene verbod op religieuze symbolen zal verdwijnen, dat kunnen we echt nog niet zeggen."

Meest gelezen