SP.A doet hervorming erfbelasting af als "kleine kruimels"

Oppositiepartij SP.A vindt de hervorming van de erfbelasting waarover de vlaamse regering een akkoord heeft bereikt een gemiste kans. Hij vindt de hervorming niet zo veel voorstellen omdat de grote vermogens grotendeels buiten schot blijven, waardoor de voordelen voor de brede middenklasse beperkt blijven.

Dat de hoogste schijf van 65 procent wegvalt en de langstlevende partner een groter vrijgesteld deel krijgt is oké, vindt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke (SP.A), maar die maatregel stelt volgens hem eigenlijk niet veel voor.

"Dat zijn kleine kruimels. Als de Vlaamse regering bereid zou zijn om de constructies af te schaffen waarmee de grote vermogens vandaag niets moeten bijdragen, kan ze een veel bredere belastingverlaging aan de bredere middenklasse geven."

De meest vermogenden worden niet getroffen, integendeel. "Mensen die het zich kunnen permitteren om bij leven veel rijkdom uit te delen, kunnen dat aan een bodemtarief van 3 procent. Wie zijn vermogen in een vennootschap steekt, betaalt helemaal geen belasting als hij aandelen naar de volgende generatie doorschuift."

De Vlaamse socialisten hebben een eigen voorstel waarbij iedereen 250.000 euro onbelast zou kunnen erven. Meerderheidspartijen N-VA en CD&V hebben dat als onbestaalbaar bestempeld.

Meest gelezen