Stad Leuven, KU Leuven en LOKO sensibiliseren studenten voor overmatig alcoholgebruik

Drukke tijden voor de Leuvense schepen voor studentenbeleid Bieke Verlinden, vicerector Studentenbeleid Chantal Van Audenhove en Pieterjan Vaneerdeweg, voorzitter van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO).

Zij gaan donderdagavond mee op pad bij interventies van de ambulancedienst van de brandweer wegens overmatig alcoholgebruik. Ze willen daarmee de studentengemeenschap sensibiliseren rond deze problematiek.

De Leuvense brandweer maakt zich ernstig zorgen over het stijgend aantal interventies wegens overmatig drankgebruik. "We deden de laatste jaren heel wat dergelijke interventies. Dat het tot een interventie komt, is niet alleen te wijten aan alcoholgebruik. Mensen worden ook steeds vaker ladderzat achtergelaten op straat. We hebben de indruk dat vrienden vroeger beter voor elkaar zorgden", zegt Bart Gijzen postcommandant van de brandweerpost Leuven. "We willen met deze sensibiliseringsactie studenten een signaal geven dat het niet ok is als je zo stomdronken bent dat je niet meer weet waar je bent en je bijvoorbeeld zonder het zelf te beseffen beland bent op een kot dat niet het jouwe is. Het kan niet dat je op die manier over de grens gaat. We roepen tegelijk alle studenten ook op om zorg te dragen voor elkaar en mekaar in dergelijke gevallen te helpen", zei LOKO-voorzitter Pieterjan Vaneerdewegh.

Cijfers van de Leuvense politie bevestigen dat het alcoholprobleem toeneemt. Het aantal pv's dat gerelateerd is aan alcoholgebruik steeg van 728 in 2013 jaar na jaar tot 1.045 in 2017. Vorig jaar werden 862 pv's uitgeschreven wegens openbare dronkenschap en 183 wegens inbreuk op het politiereglement dat het gebruik van alcohol op de openbare weg verbiedt. De stijging is echter ook gerelateerd aan het toenemend aantal politionele acties tijdens uitgaansnachten. In het kader van de GAS-bemiddeling namen 90 minderjarigen en studenten deel aan de aangeboden cursus 'alcohol en overlast'.

Meest gelezen