Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

Wat zijn de gevolgen van de "hoofddoek"-uitspraak van rechtbank in Tongeren   

Ondanks een verbod op levensbeschouwelijke tekens mogen elf meisjes uit twee middelbare scholen in Maasmechelen toch een hoofddoek dragen op school. Dat heeft de rechtbank in Tongeren beslist. Justitie-journaliste Helen Goedgebeur geeft een overzicht van wat de gevolgen zijn van deze uitspraak.

Waarom hadden de scholen die hoofddoek initieel verboden?

Videospeler inladen...

De scholen hielden zich aan de regels die door het Gemeenschaps­onderwijs zijn opgelegd. In 2013 heeft het gemeenschaps­onderwijs namelijk beslist om een verbod op levensbeschouwelijke tekens in te voeren, en dus viel ook een hoofddoek onder dat verbod. 

Alle scholen van het gemeenschapsonderwijs hebben dat verbod dus in hun schoolreglement staan, behalve twee scholen, waaronder één uit Dendermonde. Bij hen zijn een paar jaar geleden enkele leerlingen naar de Raad van State gestapt en die had toen al beslist dat het verbod afgeschaft moest worden. De rechter heeft dat nu dus ook gezegd, voor die veertien leerlingen in kwestie.

Waarom heeft de rechter dit beslist?

Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

België is, net zoals alle andere Europese landen, verplicht om de godsdienst­vrijheid te gunnen aan zijn burgers, dat staat zo in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bijgevolg geldt dat ook voor de leerlingen op school. Daarop zijn wel uitzonderingen mogelijk: bijvoorbeeld als er een probleem is met radicalisering of bekeringsdrang. Maar uit getuigenissen blijkt dat er in Maasmechelen geen probleem was en dus hadden ze geen reden om religieuze symbolen te verbieden. 

Betekent dit dat vanaf nu iedereen op die school een hoofddoek mag dragen?

Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

Nee, de rechtbank kan het hoofddoekenverbod op zich niet vernietigen, omdat dat haar bevoegdheid niet is. Ze kan alleen oordelen over die veertien leerlingen die naar de rechter zijn gestapt. Maar de andere leerlingen kunnen nu zelf ook wel naar de rechtbank gaan, om te eisen dat ze een hoofddoek mogen dragen, tenzij natuurlijk de school intussen haar reglement zou veranderen. De school kan trouwens ook nog in beroep gaan en als ze dat doet, verandert er voorlopig niets en mogen de meisjes hun hoofddoek nog niet dragen. 

En wat met alle andere scholen in Vlaanderen?

Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

Wat betreft het gemeenschapsonderwijs is het te vroeg om te zeggen of het algmeen verbod wordt afgeschaft. Het gemeenschaps­onderwijs gaat nu het vonnis bestuderen en kijken wat de gevolgen zijn. Het katholiek onderwijs had geen algemeen verbod maar zij zeggen dat dit geen goed moment is om de discussie te voeren.

Meest gelezen