Bart De Wever: "Leuven Vlaams en mei 68 zijn de wortels van het succes van de N-VA vandaag"

In Leuven heeft de N-VA de 50e verjaardag van "Leuven Vlaams" gevierd, de strijd voor de taalkundige splitsing van de Katholieke Universiteit Leuven. Onder anderen partijvoorzitter Bart De Wever nam het woord. Hij ziet in "Leuven Vlaams" de "wortels van het succes" dat de N-VA vandaag boekt.

Volgens partijvoorzitter - en historicus - De Wever kwam er met "Leuven Vlaams" en mei 68 een einde aan de "geblokkeerde mobiliteit" van generaties Vlamingen die "door hun Nederlandstaligheid in dit land beknot werden in hun ontplooiingskansen". Daardoor viel ook een drijfveer voor de Vlaamse Beweging weg. Maar het opende een "nog fundamentelere breuklijn", zegt Bart De Wever. 

"Die van de geblokkeerde democratie en de geblokkeerde economie", luidt het. "Na "Leuven Vlaams" viel de ene na de andere traditionele partij uiteen in een Vlaamse en een Franstalige partij. Wat overbleef waren politieke families waarin men generatie na generatie van elkaar vervreemdde. Onmiskenbaar verandert het federaal bestuur steeds meer in een steeds moeilijkere optelsom van de twee realiteiten."

De N-VA-voorzitter stelt dat zijn partij met een "uitgewerkte blauwdruk voor het confederalisme" de enige is met een structurele oplossing voor die breuklijn. "En het is door te werken op dat nieuwe paradigma dat de N-VA razendsnel is kunnen groeien tot waar we vandaag staan."

Al moet er volgens De Wever daarenboven ook een antwoord worden geboden op het "identitaire nihilisme" na mei 68. "En de N-VA zal complexloos de Vlaamse identiteit vooropstellen als instrument om iedereen die tot onze gemeenschap wil behoren alle kansen te geven op ontplooiing als mens en burger", aldus De Wever.

Meest gelezen