Werken voor bouw tweede Kruineikebrug in Tildonk worden opnieuw opgestart

De nv Vlaamse Waterweg heeft de werken laten hervatten voor de bouw van de tweede Kruineikebrug over het kanaal Leuven-Dijle in Tildonk (Haacht).  

De werken werden in april vorig jaar stilgelegd nadat de Raad voor Vergunningbetwistingen ze schorste na een klacht van omwonenden over de overlast die het project zou meebrengen. Nu er een nieuwe stedenbouwkundige vergunning werd verleend, kunnen de werken worden verdergezet.

De nieuw te bouwen ophaalbrug moet de bedrijvenzone Hambos ontsluiten zodat de dorpskernen van Haacht en Tildonk gevrijwaard blijven van zwaar doorgaand verkeer. Uit de verschillende scenario's die werden voorgelegd aan het gemeentebestuur van Haacht en de provincie Vlaams-Brabant, werd indertijd gekozen voor het scenario voor vrachtverkeer via een nieuwe brug en een ontsluitingsweg richting Mechelsesteenweg (N26).

De eerste twee fasen van het in 2011 opgestart project werden al eerder uitgevoerd. Het gaat om de heraanleg van de Vaartdijk en de Klein Terbankstraat en van de wegen rond de bestaande brug. De werken zullen nog tot eind 2018 duren.

In 2019 zal het aansluitende wegennet worden gerealiseerd en de bestaande brug heringericht worden want die zal nog uitsluitend door fietsers en voetgangers kunnen gebruikt worden. De kosten voor de nieuwe brug bedragen circa 2 miljoen euro.

Meest gelezen