VDAB: "Iedereen krijgt een traject op maat"

Vlaams CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne heeft kritiek op het beleid van Minister van Werk Muyters (N-VA). Die zou niet genoeg inzetten op taalopleidingen om werk te vinden.  Er bestaat een heel gamma aan begeleiding voor nieuwkomers die het Nederlands niet machtig zijn. De discussie of ze nu al dan niet allemaal even doeltreffend zijn, laait regelmatig op.

Eerst even de feiten: de VDAB-cijfers over de nieuwkomers die het Nederlands niet machtig zijn. Als ze zich inschrijven bij de VDAB vinden ze werk:
 
  • na drie maanden 27%
  • na 6 maanden 35%
  • na 24 maanden 45 %

Actieplan "Integratie door werk"

Iedereen die zich bij de VDAB inschrijft, krijgt een "screening". Daarna wordt een begeleidingstraject opgesteld. Bij nieuwkomers wordt bekeken wat hun competenties zijn en of ze al dan niet een "contacttaal" kennen (Frans, Engels, Duits,...).

Hebben ze technische competenties van bijvoorbeeld een bakker, electro-mechanicus of bouwvakker dan worden ze meteen naar werk geleid en kunnen ze daarnaast de Nederlandse taal bijspijkeren. Anderen krijgen een intensieve combinatie van beroepsopleiding en Nederlands. En dan rest er een groep zeer laaggeschoolden tot ongeletterden. Zij krijgen eerst een opleiding Nederlands en kunnen daarna pas aan een beroepsopleiding beginnen.

Het is met andere woorden een zeer diverse groep, waar verschillende begeleidingstrajecten voor bestaan. Een (zeer klein) onderdeel van het actieplan is: meteen aan de slag en pas op de werkvloer zelf Nederlands leren. Vorig jaar kregen 235 nieuwkomers zo'n kans. Het jaar ervoor waren dat er 296. Dat aantal daalt dus inderdaad, zoals Vlaams CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne aanhaalt. Vraag is of de VDAB weinig investeert om werkgevers warm te maken voor het project. Of dat er maar weinig werkgevers voor open staan.

Meest gelezen