CD&V heeft wetsvoorstel klaar over vaderschapsverlof voor zelfstandigen

CD&V heeft een wetsvoorstel uitgewerkt voor vaderschapsverlof voor zelfstandigen. Die zouden in de toekomst ook een financiële tegemoetkoming krijgen na de geboorte van hun kind.  

CD&V-politica Griet Smaers geeft tekst en uitleg: "Papa worden is magnifiek. Deze ingrijpende levensgebeurtenis zorgt echter bij heel wat vaders en meeouders met een zelfstandige activiteit voor kopzorgen". In tegenstelling tot werknemers hebben zij namelijk geen recht op vaderschaps- of geboorteverlof.

Vaders en meeouders die als werknemer tewerkgesteld zijn, hebben het recht om binnen de vier maanden tien dagen van hun werk afwezig te zijn voor de zorg van hun pasgeboren kind(eren). Dit vaderschaps- of geboorteverlof is bezoldigd. Zoiets bestaat in het sociaal statuut van zelfstandigen niet.

Smaers wil daar verandering in brengen. Ze werkte een wetsvoorstel uit dat voorziet dat zelfstandigen of meeouders tien dagen geboorteverlof kunnen opnemen binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling van de partner. Ze krijgen daarvoor een uitkering die even hoog ligt als de moederschapsuitkering bij moederschapsrust, ofwel 79 euro per dag. Zelfstandigen die geen beroep willen doen op geboorteverlof, bijvoorbeeld omdat ze hun zaak niet zo lang kunnen sluiten, kunnen ervoor kiezen om vijftien gratis dienstencheques aan te vragen bij hun sociaal verzekeringsfonds. De tweede optie volgt dezelfde redenering als bij de moederschapshulp, waarbij moeders die een zelfstandige activiteit beoefenen recht hebben op 105 dienstencheques. "Dit stelsel heeft als doel de vader te faciliteren in de tijd die hij kan spenderen met zijn kleine spruit. Ofwel krijgt hij een uitkering die een eventueel inkomensverlies opvangt. Ofwel, als hij écht geen volle dagen verlof kan opnemen, wordt er voorzien in ondersteuning van huishoudelijke taken zodat er meer tijd overblijft voor de opbouw van de band tussen vader en kind", licht Smaers nog toe.

Meest gelezen