Meer, betere en samenhangende natuur nodig voor biodiversiteit

"Om de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen moet er in Vlaanderen dringend werk gemaakt worden van meer, betere en meer samenhangende natuur."  

Dat heeft Hugo Abts, voorzitter van Natuurpunt Oost-Brabant, zaterdag gezegd tijdens een studiedag van zijn organisatie in Heverlee. "Dergelijk natuurherstel biedt bovendien bijkomende bescherming tegen klimaatverandering."

De sterke en snelle achteruitgang van de biodiversiteit blijkt volgens Abts onder meer uit een recent langlopend Duits onderzoek, dat concludeerde dat het aantal insecten in 27 jaar afgenomen is met liefst 76 procent. Uit de studie blijkt eveneens dat de hele fauna en flora zwaar te lijden heeft onder de huidige landbouwpraktijken. "De graad van intensiteit van het agrarisch gebruik blijkt omgekeerd evenredig met het voorkomen van biodiversiteit". Abts werd hierin bijgetreden door de de Nederlandse hoogleraar Frank Berendse die er tijdens de studiedag voor pleitte om het grondbeslag door agrarische bedrijven aanzienlijk te verkleinen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen.

De grootste winsten voor natuurherstel en -ontwikkeling situeren zich volgens Natuurpunt in onze valleien. Abts riep op in de eerste plaats in deze regio's de natuurlijke habitats en natuurlijke waterberging te herstellen. Valleien dienen hiertoe als een geheel te worden beschouwd en niet als een patchwork van versnipperde percelen met tegenstrijdige functies. "Je kan niet op één perceel de waterhuishouding herstellen en op het aangrenzend perceel diepe ontwateringsgrachten maken of behouden", aldus Abts die met het oog op de komende verkiezingen ook opriep "gemeenten en provincie ervan te overtuigen acties te voorzien voor meer natuur en natuurlijker waterlopen".

Meest gelezen