www.aurorebelot.com

Belgen weinig positief over Belgische politiek volgens nieuwste Eurobarometer

De Europese Unie presenteert haar jaarlijkse Eurobarometer. Dit grootschalig onderzoek peilt naar de houding van de Europese burgers ten opzichte van de socio-economische situatie van hun land, het vertrouwen in politiek en de EU. Om de dialoog met de burger aan te gaan, organiseert de Commissie burgerdialogen. Vanavond gaan Vlaams minister-president Bourgeois en eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Timmermans in debat.

Hoofdbekommernissen: immigratie, terrorisme en werkloosheid

Uit het onderzoek bij meer dan 1000 Belgen blijkt dat zij vooral immigratie, terrorisme en werkloosheid als hoofdbekommernissen beschouwen. Een kleine meerderheid (54%) gaf aan dat immigratie van personen die van een land buiten de EU afkomstig zijn, negatieve gevoelens oproept. Tegelijkertijd vindt 73% van de ondervraagden dat het de taak is van België de vluchtelingen te helpen.

6 op de 10 Belgen geven aan tevreden te zijn over de huidige economische situatie van België. Daarmee zijn zij een pak positiever dan de gemiddelde Europeaan: slechts 48% vindt de economische situatie van zijn of haar land goed. Toch wordt werkloosheid als een van de grootste problemen van ons land beschouwd. 

Nationale politiek scoort matig

De ondervraagden waren in vergelijking met de gemiddelde Europeaan relatief positief over de werking van onze democratie. Waar gemiddeld slechts 5 op de 10 Europeanen tevreden zijn over de werking van hun democratie, zijn dat in België ruim 7 op de 10 personen. 

Het vertrouwen in de politiek ligt dan alweer een pak lager. Slechts één op twee Belgen heeft vertrouwen in de regering en in het nationale parlement. Ook de Belgische politieke partijen scoren slecht: slechts 22% van de Belgen geeft aan vertrouwen te hebben in hen. Enkel de gewestelijke en lokale overheden onderscheiden zich met een score van 64%. 

Televisie is de eerste politieke informatiebron voor ruim de helft van de ondervraagde Belgen, net als in bijna alle Europese landen. 15% noemt websites en 12% noemt de geschreven pers.

Opvallend positief over de Europese Unie

De  Europese Unie scoort iets beter dan de nationale politiek. Ruim de helft van de Belgen geeft aan vertrouwen te hebben in de Europese instellingen, ten opzichte van een gemiddelde van 4 op de 10 in Europa. Volgens de Eurobarometer staan Belgen ook bijzonder positief tegenover enkele van de belangrijkste Europese beleidsdomeinen, waaronder het economische beleid, de interne markt en het gemeenschappelijk migratiebeleid. Zo’n 8 op de 10 Belgen geven ook aan zich ‘EU-burger te voelen’ en België scoort daarmee ook hoger dan het gemiddelde Europese cijfer van 7 op 10. 

Vanavond vindt de Europese Burgerdialoog plaats in Leuven. De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert Bourgeois (N-VA), en de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, gaan dieper in op België, de EU en de relatie tussen beide.  

Meest gelezen