Elisabeth Meuleman (Groen): "Uitblijven inschrijvingsdecreet is schuldig verzuim"

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) verwijt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) schuldig verzuim omdat er nog altijd geen werk is gemaakt van een centraal aanmeldingssysteem voor de scholen. Net omdat zo'n centraal systeem er niet is, kamperen onder meer in Grimbergen ouders aan de schoolpoort in de hoop hun kind te kunnen inschrijven. Ook de SP.A vraagt dat er werk wordt gemaakt van een centraal aanmeldingssysteem. 

Crevits zeg dat een centraal inschrijvingsregister voorlopig niet kan omdat coalitiepartner N-VA dat vastkoppelt aan de zogenoemde dubbele contingentering. Dat is een systeem waarbij gewerkt met twee lijsten:  één voor - kansarme - "indicatorleerlingen" en één voor - kansrijke - "niet-indicatorleerlingen".  

"Andermaal stelt N-VA ons voor een valse tegenstelling, alsof sociale mix en vrije schoolkeuze niet hand in hand kunnen gaan", reageert Meuleman. Voor haar gaat het niet om een debat voor of tegen de vrije schoolkeuze. "Het aanmeldingssysteem en de daarin nagestreefde sociale mix, is niet de oorzaak van het probleem. Het is een instrument om ouders te helpen en om kansen eerlijk en gelijk te verdelen".

Meuleman  roept Crevits op niet aan "struisvogelpolitiek" te doen. "In plaats van het dossier te laten verrotten, is het aan de minister om een meer gebruiksvriendelijk systeem voor alle ouders op te zetten en meer organisatorisch comfort te bieden aan onze scholen", vindt ze. 

"Het is vrij gemakkelijk", reageert Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (SP.A). "Creëer een centraal aanmeldingspunt via een onlinesysteem en werk met één inschrijvingsdatum die overal identiek is. Dat is gewoon rechtvaardiger. Het systeem met kamperende ouders is net onrechtvaardig omdat die zich een heel netwerk kunnen permitteren en dus worden bevoordeeld."

Dat de vrijheid van keuze zou worden beperkt, klopt maar in een beperkt aantal gevallen

Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (SP.A)

Dat het systeem van dubbele contingentering de vrijheid van schoolkeuze in het gedrang brengt, noemt Gennez overdreven. "Men hevelt plaatsen over tussen twee lijsten als de school niet volzit. Dat de vrijheid van keuze zou worden beperkt, klopt maar in een beperkt aantal gevallen." Gennez vindt dat de N-VA en het Katholiek Onderwijs het probleem van gebrek aan keuzevrijheid opkloppen. 

"Kijk naar Leuven, Lokeren of Gent", zegt ze. "Daar is op vrijwillige basis een aanmeldingsregister opgestart, en zeker in Gent wérkt dat."