Video player inladen ...

SP.A: "Kleuterleider is volgens de huidige regeling geen zwaar beroep. Dat kan toch niet?"

Morgen staakt de socialistische vakbond ACOD omdat ze geen vertrouwen meer heeft in de onderhandelingen voor de pensioenhervorming. De SP.A steunt de vakbond hierin. "We hebben al gezien dat die onderhandelingen tot niets leiden", zegt Kamerlid Karin Temmerman (SP.A) in "Terzake". Hendrik Bogaert (CD&V) nuanceert: "Andere vakbonden staken niet mee, dat zegt ook iets."

Volgens Temmerman pleegt de federale regering woordbreuk. "Er waren vier punten overeengekomen met de sociale partners", aldus Temmerman. "Één daarvan is al gesneuveld. Stress is nu geen factor meer die meetelt voor een zwaar beroep. Daardoor komen kleuterleiders niet meer in aanmerking om vroeger op pensioen te gaan."

"Een ander probleem is dat arbeidsongevallen niet meer meetellen. Als een brandweerman een tijdlang thuis zit nadat hij gewond is geraakt bij een brand, telt dat niet mee voor het pensioen."

Bogaert onderstreept dat de andere vakbonden niet mee staken morgen. "Ja het debat duurt lang, maar de onderhandelingen lopen wel nog", aldus Bogaert.

"ACOD gelooft niet meer in de onderhandelingen, omdat al vaak gebleken is dat het tot niets leidt", aldus Temmerman. 

Bogaert zegt dat de huidige pensioenhervorming een gevolg is van een "laks pensioenbeleid uit het verleden", tegelijkertijd zegt hij wel dat "de pendel nu misschien een beetje te ver is doorgeschoten naar de andere kant".