Nicolas Maeterlinck

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Groningen

In Oldekerk, Groningen, in het noorden van Nederland, is zondag vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een pluimveebedrijf. Het bedrijf wordt geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen.  

In totaal gaat het om 36.000 vogels, meldt het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In een straal van een kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven, maar er zijn er wel twee in een gebied van drie kilometer vanaf het bedrijf. Die worden onderzocht. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Oldekerk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Alle huidige landelijke maatregelen in Nederland, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht. De ophokplicht werd er eind vorig jaar ingesteld nadat vogelgriep was ontdekt op een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland). In België werden toen nog geen extra maatregelen genomen, maar het Federaal Voedselagentschap raadde wel extra waakzaamheid aan. Basismaatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep bleven wel van kracht, met bijvoorbeeld het verbod op occasionele verkoop van alle vogels op openbare markten.